Unia Europejska po raz kolejny rozszerza sankcje gospodarcze nałożone na Rosję. Począwszy od 30 września 2023 r. import wyrobów z żelaza i stali wyprodukowanych z rosyjskich surowców jest zabroniony. W związku z powyższym obecnie importerzy są zobowiązani do posiadania dokumentów, które potwierdzą kraj pochodzenia materiałów żelaznych i stalowych.

Komisja Europejska w swoich wytycznych jako dokumenty, które mogą być uznane za wystarczający dowód wskazania kraju pochodzenia żelaza lub stali użytych jako komponenty, wymienia:

 • w przypadku półproduktów: świadectwo badania materiału (MTC) wystawione przez producenta i zawierające kraj produkcji, nazwę zakładu produkcyjnego powiązanego z numerem wytopu wraz z klasyfikacją na – poziomie podpozycji,
 • w przypadku produktów gotowych: jedno lub kilka świadectw badania materiału (MTC) określające kraj produkcji, nazwę zakładu produkcyjnego powiązanego z numerem wytopu wraz z – klasyfikacją na poziomie podpozycji oraz wskazanie kraju i zakładu, w którym przeprowadzane były procesy przetwarzania lub obróbki,
 • w przypadku niemożności uzyskania świadectwa MTC: oświadczenie lub deklaracja eksportera lub producenta, potwierdzające że przywożony produkt nie zawiera rosyjskiej stali ani żelaza.Zakaz przywozu lub zakupu wchodzi w życie w odniesieniu do produktów żelaznych i stalowych:
  od 30 września 2023 r. zawierających materiały inne niż te objęte kodami CN 7207 11, 7207 12 10 lub 7224 90,
  od 1 kwietnia 2024 r. zawierających materiały objęte kodem CN 7207 111,
  od 1 października 2024 r. zawierających materiały objęte kodami CN 7207 12 102 lub 7224 903.

  Mając na uwadze zarówno nowe, jak i istniejące zobowiązania związane z wprowadzanymi sankcjami oraz wynikającą z ich naruszenia odpowiedzialność finansową i karną, zalecamy dokładną weryfikację potencjalnych kontrahentów oraz charakteru współpracy.

Author

 • Rödl & Partner

  Rödl & Partner to międzynarodowa firma świadcząca zintegrowane usługi profesjonalne w obszarach: audyt, Business Process Outsourcing, doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, consulting. Działa w 50 krajach i ma 107 biur, w których pracuje 5260 osób. W Polsce zatrudnia ponad 500 pracowników w sześciu lokalizacjach – Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Od 30 lat łączy tradycyjne wartości z nowoczesnym podejściem do biznesu. To firma, w której okazywanie troski i duch zespołowości kształtują wzajemne relacje i budują zaufanie wśród klientów na całym świecie. Atutem Rödl & Partner jest wysoko wykwalifikowana kadra pracowników biegle władających językiem niemieckim i angielskim. Doradcy Rödl & Partner wychodzą poza liczby, tabele i paragrafy, stawiając na zrozumienie biznesu i szczere zaangażowanie. Skuteczny doradca podąża za rozwojem biznesu klienta, pomaga nie tylko przewidywać trudności, lecz także wskazywać na szanse.