Obejmujące wszystkie sektory – i równie kluczowe dla wszystkich – spotkania sektora zasobów ludzkich służą jako platforma do dyskusji na temat zatrudnienia i prawa pracy w Polsce, czerpiąc z najlepszych światowych praktyk. Jako forum dialogu pomiędzy członkami BPCC a sektorem publicznym, spotkania często obejmują przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, regionalnych lub lokalnych urzędów pracy, regulatorów i innych urzędników. Wymiana doświadczeń koncentruje się również na edukacji zawodowej, coachingu, przywództwie, ocenie i utrzymaniu pracowników, a także na wyzwaniach stworzonych przez pandemię, takich jak optymalizacja pracy hybrydowej.

Wydarzenia

Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej

Sprawozdania ze spotkań

Brak artykułów do pokazania.