Prawo
REJESTRACJA

Organizator

WSSE
DZP

Lokalizacja

Online
Kategoria

Nadchodzące wydarzenia

Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej

Data

23 kwietnia 2024
Zakończone!

Czas

10:00 - 11:30

Koszt

Darmowy

Prawo Kontrole WIOŚ, Wód Polskich i Inspekcji Wodnej

 

Inspekcja Ochrony Środowiska i Wody Polskie to najważniejsze instytucje wyznaczone do kontroli podmiotów gospodarczych, które poprzez swoją działalność mogą mieć istotny wpływ na stan środowiska. Rok2024 przyniesie istotne zmiany w dotychczasowym krajobrazie wykonywania kontroli środowiskowych przez te instytucje. Począwszy od 1 lipca 2024 roku powinna rozpocząć działalność Inspekcja Wodna w ramach Wód Polskich. Uprawnienia przyznane nowej formacji pozwalają ją określić jako „policję ekologiczną”, co będzie miało niebagatelny wpływ na przebieg kontroli środowiskowych. Najnowsze zmiany prawne i organizacyjne w obrębie Wód Polskich wraz z dokonaną niedawno reorganizacją Inspekcji Ochrony Środowiska powodują, że kwestia kontroli środowiskowych powinna wzbudzać szczególne zainteresowanie.

Czego dowiedzą się Państwo podczas spotkania?

  • jak przygotować zakład oraz personel do kontroli środowiskowej?
  • jakie są prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych?
  • czy podpisywać protokół kontroli?
  • czy warto skarżyć zarządzenie pokontrolne?
  • jakie są perspektywy kwestionowania sankcji nakładanych w związku z kontrolą środowiskową?

Spotkanie poprowadzą dla Państwa:

Daniel Chojnacki

Partner z zespołu prawa ochrony środowiska w DZP |

Daniel jest ekspertem z zakresu polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska, w tym prawa odpadowego. Jest doradcą w kwestiach prawno-środowiskowych przy wielu projektach infrastrukturalnych, transakcjach M&A oraz postępowaniach due diligence. Ma bogate doświadczenie w zakresie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko, prawno-środowiskowych wymagań eksploatacji instalacji oraz w reprezentowaniu klientów przed organami administracji i sądami administracyjnymi. Pracuje dla klientów z różnych sektorów, włączając przemysł energetyczny, chemiczny, hutniczy i sektor gospodarki odpadami. Współautor książki “Opłaty za usługi wodne w nowym Prawie wodnym” (C.H. Beck), która w sposób kompleksowy przedstawia wprowadzone ustawą Prawo wodne instrumenty finansowe w gospodarowaniu wodami, jakimi są opłaty za usługi wodne.

Tymon Grabarczyk,

Associate z zespołu prawa ochrony środowiska w DZP |

Tymon doradza klientom zarówno w odniesieniu do ich bieżącej działalności prawno-środowiskowej, jak i w ramach postępowań due diligence oraz badań prawnych spółek i innych podmiotów pod kątem spełniania wymagań przewidzianych w prawie ochrony środowiska. Jego doradztwo obejmuje również realizację projektów infrastrukturalnych, w tym prawne aspekty ocen oddziaływania na środowisko. Na co dzień Tymon pracuje na rzecz klientów działających w sektorze energetycznym, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej i wydobywczym. Jest autorem szeregu publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu prawa ochrony środowiska, w tym jest współautorem książki “Opłaty za usługi wodne w nowym Prawie wodnym” (C.H. Beck).