Obszary Tematyczne

Nieruchomości i budownictwo

Spotkania sektora nieruchomości i budownictwa gromadzą członków zainteresowanych tą tematyką - inwestorów, deweloperów, architektów, wykonawców, zarządców obiektów i konsultantów. Spotkania koncentrują się na kwestiach związanych z otoczeniem regulacyjnym sektora, jak również na wymianie spostrzeżeń dotyczących stanu branży pomiędzy członkami i ekspertami. Poprzez te spotkania, członkowie BPCC promują również zielone budownictwo, zrównoważony rozwój i BIM.

ESG

ESG stało się głównym nurtem praktyki biznesowej; interakcje firm ze środowiskiem społecznym i naturalnym oraz ich etyczne zachowanie mają ogromne znaczenie. Podążając za zieloną transformacją, zmniejszającą ślad węglowy firm, BPCC w zakresie ESG skupia się na dzieleniu się najlepszymi praktykami w zakresie zrównoważonego rozwoju i ładu korporacyjnego. Spotkania służą omówieniu zrównoważonych łańcuchów dostaw, energii odnawialnej, gospodarki odpadami, a także kwestii społecznych, takich jak różnorodność i integracja. Często zapraszani są przedstawiciele rządu, regulatorów i władz lokalnych.

Podatki i finanse

Spotkania sektora podatków i finansów skupiają się na deregulacji, podatkach i ubezpieczeniach społecznych. Celem jest pomoc w usprawnieniu systemu podatkowego, ukierunkowana na bariery dla inwestycji, rozwoju biznesu i zatrudnienia. Ułatwienie płacenia podatków i poprawa polskiego środowiska biznesowego zawsze były priorytetami dla BPCC. Zielone finanse i zrównoważone inwestycje stają się coraz ważniejszymi kwestiami dla członków BPCC.

Zdrowie

Opieka zdrowotna dotyczy nie tylko sektora farmaceutycznego i dostawców usług medycznych. Korporacyjne ubezpieczenia zdrowotne są kluczowe dla wszystkich pracodawców. Kwestie omawiane na spotkaniach sektorowych BPCC obejmują technologie zdrowotne, badania kliniczne, medycynę spersonalizowaną, opiekę koordynowaną oraz prywatną opiekę zdrowotną. Często zapraszani są eksperci z sektora publicznego; innowacyjna, skuteczna opieka zdrowotna jest celem tych spotkań.

Zasoby ludzkie

Obejmujące wszystkie sektory - i równie kluczowe dla wszystkich - spotkania sektora zasobów ludzkich służą jako platforma do dyskusji na temat zatrudnienia i prawa pracy w Polsce, czerpiąc z najlepszych światowych praktyk. Jako forum dialogu pomiędzy członkami BPCC a sektorem publicznym, spotkania często obejmują przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, regionalnych lub lokalnych urzędów pracy, regulatorów i innych urzędników. Wymiana doświadczeń koncentruje się również na edukacji zawodowej, coachingu, przywództwie, ocenie i utrzymaniu pracowników, a także na wyzwaniach stworzonych przez pandemię, takich jak optymalizacja pracy hybrydowej.

Technologia

Technologia stała się w Polsce wielkim biznesem, ponieważ rodzime startupy i zagraniczne huby technologiczne walczą o talenty z branży IT. Kwestie regulacyjne dotykają firm we wszystkich sektorach, których dotyka technologia - własność intelektualna, cloud computing, blockchain, e-marketing, jednolity rynek cyfrowy, ochrona danych. Spotkania koncentrują się na zagadnieniach dotyczących firm technologicznych i ich klientów korporacyjnych.

Produkcja i przemysł

Przemysł wytwórczy pozostaje kluczową częścią polskiej gospodarki; Polska jest atrakcyjną lokalizacją dla produkcji. Spotkania odbywają się w celu omówienia kwestii wspólnych dla wszystkich producentów, takich jak koszty energii, ochrona środowiska, automatyzacja, łańcuch dostaw oraz umiejętności/szkolenia zawodowe. Spotkania odbywają się zazwyczaj w fabrykach zrzeszonych w BPCC.

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne są dla firm brytyjskich obecnych w Polsce obszarem obfitującym w trudności; procedury i kultura organizacyjna różnią się znacznie od tych, które występują w Wielkiej Brytanii. Jednak projekty publiczne mogą zapewnić ciągłość działalności w czasach powolnego wzrostu gospodarczego. Spotkania BPCC, często z udziałem urzędników państwowych, koncentrują się na poprawie jakości polskiego procesu zamówień publicznych. Doświadczenia brytyjskie mogą być cenną lekcją, która pozwoli na lepsze wykorzystanie pieniędzy podatników.