Przemysł wytwórczy pozostaje kluczową częścią polskiej gospodarki; Polska jest atrakcyjną lokalizacją dla produkcji. Spotkania odbywają się w celu omówienia kwestii wspólnych dla wszystkich producentów, takich jak koszty energii, ochrona środowiska, automatyzacja, łańcuch dostaw oraz umiejętności/szkolenia zawodowe. Spotkania odbywają się zazwyczaj w fabrykach członków.

Wydarzenia

Nie odnaleziono wydarzeń!

Sprawozdania ze spotkań

Brak artykułów do pokazania.