ESG stało się głównym nurtem praktyki biznesowej; interakcje firm ze środowiskiem społecznym i naturalnym oraz ich etyczne zachowanie mają ogromne znaczenie. Podążając za zieloną transformacją, zmniejszającą ślad węglowy firm, BPCC w zakresie ESG skupia się na dzieleniu się najlepszymi praktykami w zakresie zrównoważonego rozwoju i ładu korporacyjnego. Spotkania służą omówieniu zrównoważonych łańcuchów dostaw, energii odnawialnej, gospodarki odpadami, a także kwestii społecznych, takich jak różnorodność i integracja. Często zapraszani są przedstawiciele rządu, regulatorów i władz lokalnych.

Wydarzenia

Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej

Sprawozdania ze spotkań

Brak artykułów do pokazania.