Tax & finance
REJESTRACJA

Organizator

WPW

Lokalizacja

Online
Kategoria

Nadchodzące wydarzenia

Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej

Data

17 kwietnia 2024
Zakończone!

Czas

10:00 - 12:00

Koszt

Darmowy

Tax & finance Jak zarządzać ryzykiem w cenach transferowych? Najistotniejsze instrumenty zabezpieczające

 

Podczas webinarium, bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu, obserwacjach rynku i praktyce organów podatkowych, opowiemy o najistotniejszych wyzwaniach dotyczących zarządzania ryzykiem w cenach transferowych.

Wiemy, jak ważny dla Państwa jest praktyczny wymiar szkolenia, dlatego wskażemy przykłady transakcji będących obiektem szczególnego zainteresowania kontrolujących, a także zwrócimy Państwa uwagę na konkretne instrumenty zabezpieczające wybrane ryzyka.

Znajomość kluczowych kwestii związanych z kategoriami ryzyka w rozliczeniach z podmiotami powiązanymi pozwoli Państwu na właściwą identyfikację ryzyk w swoim przedsiębiorstwie oraz wypracowanie odpowiednich metod i podjęcie działań, które mogą je znacząco zminimalizować.

Agenda

I. Istota zarządzania ryzykiem w cenach transferowych

II. Kluczowe obszary ryzyk w cenach transferowych

1. Straty podatkowe

 • Kiedy spółka notująca straty budzi podejrzenia organów podatkowych?
 • Istota zbieżności profilu funkcjonalnego z modelem cen transferowych
 • Jak zabezpieczyć podmioty wykazujące straty przed skutkami kontroli?

2. Usługi niematerialne

 • Jak zabezpieczyć ryzyko zakwestionowania ujęcia w KUP wydatków z tytułu usług niematerialnych?

3. Umowy licencyjne

 • Kiedy organ może uznać transakcję transferu wartości niematerialnych i prawnych za pozorną?
 • Jak właściwie dokonać ustalenia wynagrodzenia podmiotów uczestniczących w transakcji?

4. Transakcje finansowe

 • Jak zabezpieczyć wewnątrzgrupowe transakcje finansowe, aby nie dokonano na skutek kontroli podatkowej recharakteryzacji transakcji i zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów?
 • Jak zabezpieczyć spółkę przed konsekwencjami zmiany wskaźników referencyjnych w Polsce?

5. Nieodpłatne świadczenia

 • Jakie ryzyka wiążą się z brakiem ustalonego wynagrodzenia w transakcjach między podmiotami powiązanymi?
 • Czy każda transakcja bez wynagrodzenia stanowi świadczenie nieodpłatne?

6. Korekty cen transferowych

 • Dlaczego korekta cen transferowych wiąże się z ryzykiem podatkowym?

III. Istota raportowania w cenach transferowych

1. Rynkowość transakcji

2. Istota właściwego ustalania modeli rozliczeń ex-ante

IV. Podsumowanie

V. Q&A