Międzynarodowe Centrum Mediacji stanowi platformę pozasądowego rozwiązywania sporów, dostępną dla wszystkich podmiotów, w szczególności Członków Izb Przemysłowo-Handlowych w Polsce. Misją MCM jest ułatwianie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz wprowadzanie i promocja najwyższych standardów związanych z pozasądowym rozwiązywaniem sporów w biznesie.

Inicjatorami przedsięwzięcia są przedstawiciele Izb, którzy weszli w skład Rady Międzynarodowego Centrum Mediacji, Dr Ewelina Stobiecka, mediator, radca prawny, partner zarządzający w kancelarii TaylorWessing e|n|w|c w Warszawie i koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji oraz Aleksandra Ladachowska, partner zarządzający w Infinity – Agencji PR & MarComm w Warszawie, sekretarz Międzynarodowego Centrum Mediacji. Deklarację utworzenia Międzynarodowego Centrum Mediacji podpisały: Belgijska Izba Gospodarcza, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Włoska Izba Handlowo Przemysłowa w Polsce, Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza.

Formuła Międzynarodowego Centrum Mediacji otwarta na wszystkie międzynarodowe instytucje wspierające przedsiębiorców i obrót z zagranicą w Polsce oraz izby regionalne i branżowe reprezentujące interesy przedsiębiorców z różnych branż i regionów w Polsce. Partnerami MCM jest Mediationsakademie Berlin, Dolnośląska Izba Gospodarcza.

Unikalną cechą MCM jest możliwość mediowania w wielu językach, zarówno na poziomie lokalnym jak i międzynarodowym. Listę mediatorów MCM tworzą eksperci w konkretnych branżach, prowadzący mediacje w językach obcych i posiadających doświadczenie zarówno merytoryczne jak i praktyczne oraz znajomość kontekstu kulturowego.

Pytania / Wątpliwości

Na wszelkie pytania lub wątpliwości związane z mediacjami, ich przebiegiem i warunkami odpowie właściwy przedstawiciel Izby lub Koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji.

KOORDYNATOR MCM:

Dr Ewelina Stobiecka
e.stobiecka@taylorwessing.com
Tel: +48 22 584 97 40
Tel. +48 669 73 79 79

British Polish Chamber of Commerce:
Jakub Piegat
Media Manager
e-mail: jakub.piegat@bpcc.org.pl

LINKI:

  • Międzynarodowe Centrum Mediacji (pdf)

  • Statut Międzynarodowego Centrum Mediacji (pdf)

  • Regulamin postępowania mediacyjnego wraz Cennikiem (pdf)

  • Regulamin działania Rady Międzynarodowego Centrum Mediacji (pdf)

  • Profil mediatora (doc)

  • Informacja dla mediatorów (pdf)

 

KONTAKT DLA MEDIÓW:

Aleksandra Ladachowska
ola@agencja-infinity.pl
Tel: +48 793 410 008