Nasza misja

Misja BPCC została zdefiniowana jako “służenie interesom członków BPCC poprzez wspieranie dwustronnego handlu i inwestycji między Polską a Wielką Brytanią; zapewnienie członkom platformy do angażowania się w dialog z decydentami politycznymi w celu poprawy łatwości prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce; oraz stanie się jedną z najbardziej wpływowych i skutecznych organizacji biznesowych w Polsce”.

Ogólne cele BPCC:

 •      Zapewnienie skutecznej sieci kontaktów biznesowych w celu umożliwienia wymiany know-how i promowania możliwości inwestycyjnych między członkami; zapewnienie dostępu do praktycznej wiedzy na temat tego, jak wejść na polski rynek dla firm z Wielkiej Brytanii.
 •     Budowanie reputacji BPCC wśród decydentów politycznych: BPCC stanie się ważnym głosem biznesu, konsultowanym i słuchanym podczas prac legislacyjnych
 •     Rozszerzenie bazy członkowskiej poprzez zapewnienie atrakcyjnej oferty dla członków i zwiększenie widoczności działań BPCC.

Cele:

 •      Ułatwianie rozwoju interesów biznesowych naszych członków
 •     Praca nad zwiększeniem wartości dwustronnych relacji handlowych między Wielką Brytanią a Polską
 •     Podkreślanie potencjalnych możliwości, jakie polski rynek ma do zaoferowania brytyjskim firmom, podkreślanie potencjalnych możliwości, jakie brytyjski rynek ma do zaoferowania polskim firmom
 •      Promowanie Polski wśród inwestorów zagranicznych z Wielkiej Brytanii; promowanie Wielkiej Brytanii wśród inwestorów zagranicznych z Polski
 •      Podnoszenie profilu brytyjskiego biznesu w Polsce; podnoszenie profilu polskiego biznesu w Wielkiej Brytanii
 •      Wspieranie silnych relacji z odpowiednimi organami rządowymi i biznesowymi w Polsce i Wielkiej Brytanii w celu promowania dwustronnego biznesu
 •      Tworzenie platformy dialogu między członkami a polskim sektorem publicznym, dzielenie się najlepszymi brytyjskimi praktykami
 •      Tworzenie sieci kontaktów i możliwości biznesowych dla członków
 •      Dostarczanie wysokiej jakości informacji biznesowych, preferencyjnych programów zakupowych i innych usług, które stanowią wymierną wartość dla członków
 •      Służenie jako katalizator rozwoju zrównoważonego partnerstwa międzynarodowego
 •      Promowanie korzyści płynących z brytyjsko-polskich stosunków gospodarczych wśród ogółu społeczeństwa za pośrednictwem mediów
 •      Budowanie zrównoważonego finansowo i operacyjnie modelu rozwoju Izby.

Wartości:

 • Izba dąży do oferowania tego, co najlepsze w brytyjsko-polskich relacjach biznesowych.
 • Zarząd i zespół BPCC są zaangażowani w dostarczanie działań zorientowanych na cele, koncentrując się na wynikach, wykazując profesjonalne podejście do swojej pracy i chęć skutecznego służenia członkom
 • Elastyczność, podejście do pracy zespołowej, ścisła współpraca, silna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna

Kodeks postępowania:

 • Wszyscy członkowie zarządu i zespołu wykonawczego BPCC będą zawsze działać w sposób profesjonalny.
 • Wszyscy członkowie zarządu i zespołu wykonawczego będą zawsze traktować innych członków zespołu, członków BPCC i innych interesariuszy ze wzajemnym szacunkiem i uprzejmością.
 • Wszyscy członkowie zarządu i zespołu wykonawczego mają obowiązek reprezentować i promować markę BPCC przez cały czas i zawsze pracować w najlepszym interesie BPCC.
 • Oczekuje się, że wszyscy członkowie zarządu i zespołu wykonawczego będą zawsze pracować na rzecz rozwoju i sukcesu BPCC.
 • Oczekuje się, że wszyscy członkowie zarządu i zespołu wykonawczego będą współpracować i wspierać działania wszystkich zespołów/grup BPCC, gdy jest to wymagane.
 • Od wszystkich członków zarządu i kadry kierowniczej wymaga się pozytywnego nastawienia i pozytywnych rozwiązań codziennych kwestii biznesowych.
 • Wszyscy członkowie zarządu i zespołu wykonawczego są zobowiązani do jasnego komunikowania się z innymi członkami zespołu z korzyścią dla działań grupowych, przy użyciu odpowiednich mechanizmów.