Prawo
REJESTRACJA

Organizator

Hogan Lovells

Lokalizacja

Hogan Lovells
plac Trzech Krzyży 10/14, Warsaw, Poland
Kategoria

Nadchodzące wydarzenia

Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej

Data

10 kwietnia 2024
Zakończone!

Czas

10:00 - 11:30

Koszt

Darmowy

Prawo Podatkowa i karnoskarbowa odpowiedzialność członków zarządu i menedżerów

Z każdym kolejnym rokiem rośnie liczba kontroli podatkowych i kontroli celno-skarbowych. Dzięki szerokiemu wachlarzowi nowoczesnych narzędzi, organy podatkowe wykazują się coraz większą skutecznością przy weryfikacji rozliczeń podatników. W konsekwencji istotnie zwiększa się wartość wpływów z kontroli po stronie fiskusa.

Odpowiednie przygotowanie do kontroli, jak również właściwa komunikacja z organami podatkowymi to elementy, które mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia zabezpieczenia interesów podmiotów gospodarczych. Skutki kontroli podatkowych  mogą okazać się również istotne dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwa oraz osób zajmujących się rozliczaniem podatków. Wynikiem kontroli, oprócz wykazania zaległości podatkowej i zobowiązania przedsiębiorcy do jej zapłaty, wraz z odsetkami, może być również zainicjowanie postępowań w ramach których odpowiedzialność ponosić będą ww. osoby fizyczne, które przyczyniły się do powstania tych zaległości.

Jak zatem przygotować się do kontroli? Czy przygotowanie i wdrożenie wewnętrznych procedur na wypadek kontroli jest konieczne? Czy nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych muszą skutkować karną lub karnoskarbową odpowiedzialnością członków zarządu i menadżerów?

1.Osobista odpowiedzialność członków zarządu i menedżerów za zaległości podatkowe
– Przesłanki i zakres osobistej odpowiedzialności za zaległości podatkowe
– Możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności osobistej za zaległości podatkowe
– Postępowanie w sprawie orzeczenia odpowiedzialności za zaległości podatkowe

2. Odpowiedzialność karnoskarbowa członków zarządu i innych osób
– Podstawy odpowiedzialności karnoskarbowej oraz grożące sankcje karne
– Najczęstsze przestępstwa i wykroczenia skarbowe występujące w praktyce
– Konsekwencje skazania członka zarządu z perspektywy spółki

3. Środki zapobiegawcze mające na celu minimalizację ryzyka poniesienia odpowiedzialności karnoskarbowej przez członków zarządu i innych osób
– Instrumenty prawne służące ograniczeniu lub wyłączeniu odpowiedzialności karnoskarbowej
– Inne dostępne instrumenty Działanie z zachowaniem należytej staranności – charakterystyka i znaczenie dla ograniczenia odpowiedzialności podatkowej i karnoskarbowej