Centrum Wolontariatu uhonorowało Provident Polska za „25 lat nieustających działań wolontariackich w Polsce”. Nagrodzona firma w tym roku obchodzi 25-lecie działalności w Polsce.

Lider rynku pożyczkowego od początku działalności w Polsce prowadzi działania wolontariackie, w które angażują się pracownicy Providenta oraz współpracujący z firmą Doradcy Klienta. Na początku Provident realizował program Trampolina, w ramach którego przekazywał szkołom sprzęt sportowy. Od 2006 r. w firmie działa inicjatywa Tak! Pomagam – program wolontariatu pracowniczego, a od 2017 r. Wolontariuszom przysługuje jeden płatny wolny dzień na realizację projektów społecznych. To zaangażowanie docenił wieloletni partner merytoryczny programu – Centrum Wolontariatu – przyznając Provident Polska specjalną nagrodę.

W tym roku Provident obchodzi ćwierćwiecze swojej działalności. Działalności nie tylko biznesowej, ale i społecznej. I tę drugą postanowiliśmy symbolicznie uhonorować. Jako Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu wspierające społeczną odpowiedzialność biznesu i wolontariat pracowniczy bardzo cenimy sobie współpracę z firmą oraz z jej wolontariuszami – mówi Agnieszka Lissowska-Lewkowicz, Prezes Centrum Wolontariatu. – To co warte podkreślenia, wyróżnienia i nagrodzenia to nie tylko sam fakt bogatej tradycji działań społecznych i umożliwienia pracownikom i doradcom podejmowania różnych działań, to nie tylko profesjonalny program grantowy, cieszący się olbrzymim zainteresowaniem, ale to również, a może nawet przede wszystkim, stworzenie środowiska pracy, którego wolontariat jest naturalną częścią. Firmowi wolontariusze docierają z pomocą do wielu miejsc w całym kraju. Ich pomysły na wolontariat pokazują znajomość potrzeb lokalnych i odwagę do pójścia często w miejsca trudne i wymagające. Bardzo się cieszymy z tego jubileuszu i życzymy kolejnych lat satysfakcji i rozwoju na polu wolontariatu pracowniczego! – dodaje Agnieszka Lissowska-Lewkowicz.

W ramach programu Tak! Pomagam, wolontariusze realizują projekty własnego pomysłu. Na początku każdej edycji Rada programu wybiera i nagradza grantami inicjatywy najlepiej wpisujące się w potrzeby lokalnych społeczności, poprawiające jakość ich życia oraz estetykę najbliższego otoczenia. Program dynamicznie się rozwija, a wolontariusze Providenta współpracują ze szkołami, przedszkolami, Warsztatami Terapii Zajęciowej, hospicjami a także schroniskami dla zwierząt.

Tak! Pomagam to już 28 edycji programu, w ramach których Provident  przekazał ponad 2 mln złotych na realizację ponad 700 projektów społecznych w całej Polsce. Przede wszystkim jednak to radość beneficjentów i satysfakcja wolontariuszy – podkreśla Agnieszka Krajnik, Koordynator Programu Tak! Pomagam – W tym roku, z okazji 25-lecia działalności Provident Polska, zrealizowaliśmy niezwykły projekt – “Dom Matki”, placówkę w której przebywają mamy z dziećmi, które uciekły z Ukrainy. Docelowo ośrodek będzie służył samotnym mamom w trudnej sytuacji życiowej. Jestem przekonana, że tak ambitna inicjatywa nie mogłaby się udać bez zaangażowania naszych wolontariuszy, którzy poświęcili trzy tygodnie na remont ośrodka – dodaje Agnieszka Krajnik.