Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała PKO Bankowi Hipotecznemu S.A. w związku z emisją hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 750 mln PLN i terminie zapadalności przypadającym w dniu 2 listopada 2026 r.

Jest to już trzecia emisja denominowanych w PLN hipotecznych listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego w 2023 roku, w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych o wartości 4 mld EUR, przy której doradzała kancelaria White & Case. W związku z emisją Erste Group Bank AG i PKO Bank Polski S.A. pełniły funkcję Współprowadzących Księgę Popytu.

Listy zastawne są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu oraz będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kancelaria White & Case doradzała również przy aktualizacji Międzynarodowego Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych i sporządzeniu prospektu podstawowego PKO Banku Hipotecznego zatwierdzonego przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w dniu 14 czerwca 2023 r., przy sporządzeniu pierwszego suplementu do prospektu zatwierdzonego w dniu 4 października 2023 r., a także przy szeregu wcześniejszych aktualizacji tego programu, jak również emisji hipotecznych listów zastawnych przez PKO Bank Hipoteczny.

W skład kluczowego zespołu White & Case, który doradzał przy transakcji, weszli partnerzy Marcin Studniarek (Warszawa) oraz Debashis Dey (Dubaj i Londyn), partner lokalny Bartosz Smardzewski (Warszawa) oraz associate Michał Truszczyński (Warszawa) i Ola Sanni (Dubaj).

Author