22 zrealizowane akcje z obszaru filantropii, edukacji oraz klimatu. 162 pracowników Deloitte, którzy przeznaczyli blisko 5,1 tys. godzin na wolontariat oraz działania pro bono. 50 oddolnych inicjatyw pracowniczych związanych z pomocą dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Oto jak wyglądało pierwszych dwanaście miesięcy działalności Fundacji Deloitte Polska.

W czerwcu pierwsze urodziny świętuje Fundacja Deloitte Polska – organizacja charytatywna, która działa głównie poprzez angażowanie pracowników firmy w projekty z obszaru edukacji, klimatu i dobroczynności. Realizacja tych działań jest elementem globalnych strategii Deloitte, takich jak WorldClass, WorldClimate czy Impact Every Day, będących przejawem zobowiązań firmy do działań na rzecz zrównoważonego i nowoczesnego społeczeństwa.

W pierwszym roku swojego istnienia Fundacja zrealizowała m.in. 9 projektów edukacyjnych takich jak przeprowadzona z inicjatywy jednej z ekspertek Deloitte „Akademia Młodego Prawnika” – cykl spotkań dla społeczności uczniowskiej w Szczecinie przybliżająca różne aspekty zawodu prawnika. Działaniem edukacyjnym, który cieszyło się największą popularnością i miało największy wpływ, był program #BeEco realizowany we współpracy z Fundacją Digital University. W jego ramach przeszkolonych zostało 2029 nauczycieli szkół podstawowych z zakresu zmian klimatycznych, gospodarki obiegu zamkniętego, czy bioróżnorodności. Nauczyciele otrzymali również scenariusze lekcji opracowane przez ekspertów Deloitte, na podstawie których przeprowadzili lekcje o ekologii dla blisko 35 tys. uczniów. Fundacja Deloitte zorganizowała również 8 akcji charytatywnych, takich jak Szlachetna Paczka, w którą zaangażowało się 1/4 pracowników firmy oraz 5 projektów dotyczących klimatu, m.in. Uwolnij Złomka – zbiórkę, renowację i przekazanie sprzętu komputerowego dla dzieci uczących się zdalnie.

Po roku pracy Fundacji Deloitte Polska jestem bardzo dumny z tego, co w tym relatywnie krótkim czasie udało nam się osiągnąć. Myślę też, że właściwie określiliśmy kierunek naszego działania. Jako firma bardzo wierzymy w to, że biznes powinien być odpowiedzialny i kontrybuować do społeczności, której jest częścią. Widzimy także wciąż duże potrzeby w zakresie działań proekologicznych i edukacyjnych, a ilość uczestników programów Fundacji to jedynie potwierdza. Wojna w Ukrainie zmieniła nieco wektor naszych działań, ale dzięki mobilizacji i entuzjazmowi pracowników Deloitte, Fundacja mogła zrealizować swoje wcześniejsze plany, jednocześnie niosąc pomoc naszym ukraińskim pracownikom i ich rodzinom, a następnie uchodźcom. Dzięki temu, poprzez wszystkie programy, bezpośrednio wpłynęliśmy na życie 100 tyś, a pośrednio prawie 2 mln ludzi.

– mówi Tomasz Konik, prezes zarządu Deloitte, przewodniczący rady Fundacji Deloitte Polska.

Na pomoc Ukrainie

Od czerwca 2021 r. do końca maja 2022 r. pracownicy Deloitte przeznaczyli łącznie 5097 godzin na akcje charytatywne i wolontariat. Blisko połowa tego czasu została poświęcona na działania związane z udzielaniem różnego rodzaju wsparcia dla uchodźców z Ukrainy. Dzięki pracy Fundacji Deloitte i bezprecedensowemu zaangażowaniu społeczności firmy udało się dotrzeć do 95 proc. pracowników Deloitte w Ukrainie i udzielić im pomocy m.in. w znalezieniu zakwaterowania w jednym z państw Europy Środkowej. Deloitte pomagał również osobom niebędącym pracownikami firmy poprzez wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych takich jak Fundacja Nasz Wybór, prowadząca Ukraiński Dom w Warszawie. Od końca lutego Fundacja przekazała darowizny o łącznej wartości ponad 250 tys. euro organizacjom zajmujących się niesieniem pomocy Ukrainie w Polsce, Rumunii, Litwie, Łotwie i w samej Ukrainie.

Równie istotnym elementem było zaangażowanie pracowników Deloitte Polska w blisko 50 oddolnych inicjatyw organizowanych wśród lokalnych społeczności – zbiórki odzieży, żywności, transport uchodźców z granicy, urządzanie mieszkań, czy prowadzenie zajęć języka polskiego, to tylko niektóre z nich. By umożliwić niesienie pomocy na dużą skalę, firma Deloitte zwiększyła liczbę godzin na wolontariat pracowniczy z 8 do 16 w ciągu roku, a Fundacja Deloitte uruchomiła specjalny kanał komunikacyjny na MS Teams, który zgromadził blisko 500 pracowników.

Pierwszy rok działalności Fundacji Deloitte Polska przypadł na niezwykle trudny czas. Mimo to, w ostatnich miesiącach byliśmy świadkami niezwykłego zaangażowania naszej społeczności. To utwierdziło nas w przekonaniu, że powołanie Fundacji było słusznym krokiem, ponieważ mamy w firmie wielu mądrych ludzi, którzy chcą wykorzystywać swoją wiedzę i umiejętności w szczytnych celach i zgodnie z wartościami firmy

– powiedział Adam Mariuk, prezes zarządu Fundacji Deloitte Polska.