Badaniu oceniające atrakcyjność inwestycyjną Polski w oczach inwestorów zagranicznych.

Ankieta dostępna jest w wersji polskiej, angielskiej i niemieckiej:

Ankieta koniunktury 2024 (easy-feedback.de)

Prosimy o wypełnienie ankiety do 15 marca 2024 r.

Należy pamiętać, że po wypełnieniu ankiety link zostanie dezaktywowany.

Badanie Biznesowe 2024 to inicjatywa Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska) prowadzona we współpracy z Polsko-Luksemburska Izba Gospodarczą oraz 10 innymi izbami bilateralnymi w Polsce, zrzeszonymi w Międzynarodowej Grupie Izb Handlowych (IGCC).

Ankieta jest anonimowa. Państwa odpowiedzi będą traktowane poufnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Z opublikowanych wyników ankiety nie można wyciągnąć wniosków na temat uczestniczących w niej firm.

Author