Rada Ministrów rozpoczyna pracę nad nowymi przepisami dotyczącymi raportowania niefinansowego.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowana została informacja na temat wdrożenia do polskich przepisów postanowień Dyrektywy 2022/2464 dotyczącej sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD).

Implementacja CSRD planowana jest w formie nowelizacji ustawy o rachunkowości (oraz innych ustaw). Dotychczas przepisy z zakresu raportowania niefinansowego również regulowane były przez ustawę o rachunkowości. Można zatem przypuszczać, że przepisy te zostaną rozbudowane zgodnie z treścią CSRD.

Opracowywany projekt nowelizacji ma również za zadanie implementować postanowienia dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2023/2775 z 17 października 2023 r. Dyrektywa delegowana podniosła, co do zasady, o 25% progi finansowe definiujące poszczególne kategorie jednostek (mikro, małe, średnie i duże jednostki). Przynależność do danej kategorii jednostek ma bezpośredni wpływ m.in. na możliwość (bądź jej brak) korzystania z uproszczeń przewidzianych dyrektywą o rachunkowości, czy na obowiązek (lub jego brak) badania sprawozdań finansowych.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2024 r., natomiast termin implementacji CSRD do przepisów krajowych upływa 6 lipca 2024 r. Za przygotowanie projektu odpowiedzialne jest Ministerstwo Finansów.

Author

  • Rödl & Partner

    Rödl & Partner to międzynarodowa firma świadcząca zintegrowane usługi profesjonalne w obszarach: audyt, Business Process Outsourcing, doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, consulting. Działa w 50 krajach i ma 107 biur, w których pracuje 5260 osób. W Polsce zatrudnia ponad 500 pracowników w sześciu lokalizacjach – Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Od 30 lat łączy tradycyjne wartości z nowoczesnym podejściem do biznesu. To firma, w której okazywanie troski i duch zespołowości kształtują wzajemne relacje i budują zaufanie wśród klientów na całym świecie. Atutem Rödl & Partner jest wysoko wykwalifikowana kadra pracowników biegle władających językiem niemieckim i angielskim. Doradcy Rödl & Partner wychodzą poza liczby, tabele i paragrafy, stawiając na zrozumienie biznesu i szczere zaangażowanie. Skuteczny doradca podąża za rozwojem biznesu klienta, pomaga nie tylko przewidywać trudności, lecz także wskazywać na szanse.