Od 1 do 15 lutego br. firmy z branż, które szczególnie odczuły wzrost cen energii, mogą po raz kolejny wnioskować o pomoc z rządowego programu wsparcia.

Będą mogły z niego skorzystać wszystkie firmy z sektorów: wydobywczego i przetwórstwa przemysłowego. To drugi nabór z programu przewidzianego na 2023 r. (za okres od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.) Jego budżet to 5,5 mld złotych.

Odbiorcy programu

Do uzyskania pomocy uprawnione będą wszystkie firmy energochłonne, tj. takie:

  • które prowadzą przeważającą działalność w sekcji B lub C PKD oraz
  • których koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2021 r. wyniosły nie mniej niż 3% wartości produkcji sprzedanej.

Kwota pomocy podstawowej wynosi 50% kosztów kwalifikowanych do 4 mln euro, liczone łącznie dla wszystkich przedsiębiorstw powiązanych, zarejestrowanych w Polsce. O rekompensatę do poniesionych kosztów energii elektrycznej nie mogą się ubiegać podmioty uprawnione do jej zakupu po ustalonej cenie maksymalnej w okresie kwalifikowanym.

Author

  • Rödl & Partner

    Rödl & Partner to międzynarodowa firma świadcząca zintegrowane usługi profesjonalne w obszarach: audyt, Business Process Outsourcing, doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, consulting. Działa w 50 krajach i ma 107 biur, w których pracuje 5260 osób. W Polsce zatrudnia ponad 500 pracowników w sześciu lokalizacjach – Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Od 30 lat łączy tradycyjne wartości z nowoczesnym podejściem do biznesu. To firma, w której okazywanie troski i duch zespołowości kształtują wzajemne relacje i budują zaufanie wśród klientów na całym świecie. Atutem Rödl & Partner jest wysoko wykwalifikowana kadra pracowników biegle władających językiem niemieckim i angielskim. Doradcy Rödl & Partner wychodzą poza liczby, tabele i paragrafy, stawiając na zrozumienie biznesu i szczere zaangażowanie. Skuteczny doradca podąża za rozwojem biznesu klienta, pomaga nie tylko przewidywać trudności, lecz także wskazywać na szanse.