Bank Pekao po raz dwunasty z rzędu otrzymał tytuł Top Employer, tym samym ponownie udowadniając, że należy do grona najlepszych pracodawców w kraju, a więc takich, którzy angażują się w tworzenie lepszego środowiska pracy poprzez wdrażanie wysokich standardów zarządzania zasobami ludzkimi. Dodatkowo – po raz pierwszy w historii swojego uczestnictwa w procesie certyfikacji prowadzonym przez Top Employers Institute – uplasował się w pierwszej dziesiątce uhonorowanych tym tytułem firm w Polsce.

Wyróżnienie przyznawane jest pracodawcom przez niezależnych ekspertów Top Employers Institute, który od 30 lat jest globalnym autorytetem w zakresie badania warunków pracy oraz realizowanej przez przedsiębiorstwa polityki personalnej. Uzyskanie certyfikatu Top Employer poprzedza niezależny audyt, który dla wszystkich firm na świecie prowadzony jest według jednej metodologii i dotyczy takich kwestii, jak m.in. strategia HR, środowisko pracy, pozyskiwanie talentów, szkolenia i rozwój czy well-being. W tym roku w ramach programu Top Employers certyfikowano ponad 1857 najlepszych pracodawców ze 123 krajów z pięciu kontynentów.

Przyszłość rozwoju Banku Pekao najlepiej oddaje hasło „bądźmy razem najlepsi”. Ambicją Pekao S.A. jest bowiem stanie się najszybciej rozwijającym się, nowoczesnym bankiem w kraju. Kluczem do realizacji tego celu są zaangażowani pracownicy – nastawieni na współpracę, otwarci na zmianę, pełni inicjatywy i gotowi do podejmowania wyznawań

Nasze wspólne działania sprawiają, że jesteśmy inspirującym miejscem pracy dla naszych obecnych pracowników oraz pracodawcą pierwszego wyboru dla przyszłych, dlatego bardzo się cieszymy, że w tym roku znaleźliśmy się w pierwszej dziesiątce certyfikowanych przez Top Employers Institute firm w Polsce. Jest to dowód na to, że podjęte przez nas w ostatnim czasie działania przyczyniają się do realizacji naszego celu, a także plasują nas w ścisłej czołówce organizacji umożliwiających swoim pracownikom rozwój zawodowy i osobisty – podsumowuje Zbigniew Chmiel, Dyrektor Pionu Zasobów Ludzkich w Banku Pekao S.A.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 240 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,9 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.