Międzynarodowa kancelaria Clifford Chance doradzała na rzecz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Santander Bank Polska S.A. w związku z finansowaniem konsorcjalnym w łącznej wysokości do 205 mln PLN przyznanym spółce Benefit Systems S.A. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne związane z rozwojem organicznym, rozwojem platformy MultiLife, przejęciami, inwestycjami ekologicznymi, refinansowaniem istniejącego zadłużenia spółki w postaci kredytów bankowych w Polsce oraz na ogólne cele korporacyjne grupy kapitałowej Benefit Systems.

Benefit Systems to notowana na warszawskiej giełdzie spółka oferująca nowatorskie systemy świadczeń pozapłacowych dla pracowników, w tym karty zapewniające dostęp do licznych obiektów sportowych w około 650 miastach w Polsce.

W skład zespołu doradzającego w związku z transakcją weszli: Andrzej Stosio (Partner), Jared Grubb (Partner), Anna Miernik (Senior Associate), Wojciech Wątor (Associate), Zuzanna Bartczak (Associate), Genevieve Wohlfeil (Associate) i Aleksandra Sierac.

Author