Castorama Polska aktywnie wspiera obywateli Ukrainy. Tylko do tej pory firma przeznaczyła na wszystkie swoje działania 1 mln zł. Jako pierwsi pomoc otrzymali pracownicy pochodzenia ukraińskiego, a także uchodźcy z terenów przejść granicznych na Podkarpaciu.

W pierwszej kolejności firma otoczyła opieką swoich pracowników pochodzenia ukraińskiego, zapewniła im wsparcie finansowe i rzeczowe oraz wszelkie konieczne ułatwienia w celu np. zorganizowania przyjazdu członków ich rodzin do Polski. – Rozumiemy jak ważne jest indywidualne podejście do potrzeb tych osób. Pozostajemy w z nimi w stałym kontakcie, aby w odpowiednim momencie udzielić im niezbędnego wsparcia. – tłumaczy Sławomir Rogowiec Dyrektor ds. Personalnych i Odpowiedzialności Społecznej w Castorama Polska.

Od samego początku ataku Rosji na Ukrainę w pomoc uchodźcom zaangażowały się jako pierwsze sklepy będące najbliżej naszej wschodniej granicy. Za pośrednictwem swoich sklepów w Rzeszowie i Przemyślu, Castorama przekazała pierwsze darowizny dla potrzebujących uchodźców, udostępniła parkingi przy sklepach na potrzeby organizowania zbiórek i punktów recepcyjnych. Pracownikom, firma umożliwia wszelką działalność wolontariacką i ochotniczą, obejmującą płatne zwolnienie od pracy, w zakresie pomocy ukraińskim sąsiadom. W wielu sklepach na terenie całego kraju organizowane są zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy, przekazywane są dary i datki na pomoc uchodźcom, zapewniane są noclegi – w tym również przez pracowników sieci, którzy przyjmują obywateli Ukrainy do swoich domów.

To niezwykle budujące, jak wiele życzliwości i serca jesteśmy w stanie pokazać w tych trudnych chwilach. Z uwagą i smutkiem śledzimy sytuację w Ukrainie, dlatego nie możemy pozostać obojętni na ludzką krzywdę. Jesteśmy niezwykle dumni z postawy naszych pracowników, koleżanek i kolegów, dzięki którym choć w minimalnym stopniu możemy zmniejszyć ból związany z tą dramatyczną sytuacją, w jakiej znaleźli się Ci ludzie. – mówi Sławomir Rogowiec.

Castorama Polska swoją pomoc dla obywateli Ukrainy będzie świadczyć za pośrednictwem min. takich organizacji jak Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej, Fundacja Polish Mobile Clinic i innych. Firma stale odpowiada na apele wielu organizacji poszukujących wsparcia i pomocy. Wspólne środki finansowe od Castorama Polska i Grupy Kingfisher popłyną również do Polskiego Czerwonego Krzyża na potrzeby stworzenia punktów recepcyjnych dla uchodźców, w tym także na zakup żywności, materiałów opatrunkowych, czy łóżek polowych. Firma jest również przygotowana na uruchomienie pomocy psychologicznej dla wszystkich potrzebujących pracowników, którzy w obecnej sytuacji mogą mieć poczucie zagrożenia czy obawy o jutro.

Wreszcie, z oferty sprzedaży Castorama wycofała produkty pochodzenia rosyjskiego i białoruskiego, które zastąpi alternatywnymi produktami od dostawców z innych rynków.