TMF Group w Polsce otrzymał certyfikat Great place to work. Uhonorowane zostały obie spółki Grupy działające w Polsce – TMF Poland i RDC Europe, Europejskie Centrum Rozwoju TMF zlokalizowane w Katowicach. Ważność certyfikatu przyznawana jest tylko na rok i wygasa w grudniu 2024 roku.

TMF Group po raz pierwszy przystąpił do certyfikacji w Polsce. Warunkiem otrzymania certyfikatu wydawanego przez międzynarodową organizację Great Place To Work, było przeprowadzenie ankiety badawczej Trust Index wśród pracowników firmy oraz spełnienie kryterium otrzymania wyników ankiety na poziomie minimum 65 proc.

Tytuł Najlepszego Miejsca Pracy przyznawany jest w trzech kategoriach: firmy małe, zatrudniające do 50 pracowników, firmy średnie, z zatrudnieniem poniżej 500 osób i firmy duże, zatrudniające powyżej 500 osób. TMF Group w Polsce otrzymał certyfikat w kategorii firm dużych, zatrudniających powyżej 500 osób. Wyniki konkursu są ogłaszane raz w roku.

Metodologia opracowania ankiety jest wynikiem 30 lat pracy Great Place To Work i bazuje na autorskim badaniu „Dla wszystkich” (For All Methodology), które w zamyśle ma angażować w proces oceny pracodawcy wszystkich zainteresowanych pracowników.

„Proces badawczy prowadzący do ostatecznego wyniku był dla nas źródłem istotnych informacji o odczuciach większości pracowników składających się na zespół ponad tysiąca ekspertów, których zatrudniamy w Katowicach i Warszawie, a także dużą grupę pracowników zdalnych.

Samo wyróżnienie nie tylko odzwierciedla nasze zaangażowanie w promowanie pozytywnego i integracyjnego środowiska pracy, ale także wzmacnia naszą pozycję jako pracodawcy z wyboru na konkurencyjnym rynku pracy. Jesteśmy podekscytowani i zaszczyceni” – powiedziała Joanna Romańczuk, dyrektor TMF Group w Europie Środkowej i Wschodniej.

Polski oddział firmy TMF Group znalazł się w gronie najlepszych pracodawców obok m.in. Cisco Poland, Bosch czy Volvo.

Poza Polską, w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, certyfikat otrzymały oddziały TMF Group w Kazachstanie, na Słowacji oraz w Czechach

Author

  • TMF Group

    TMF Group jest czołową firmą świadczącą administracyjne usługi biznesowe dla firm, w obszarze rozwoju międzynarodowego – zarówno organicznego lub w wyniku fuzji i przejęć, oraz dla funduszy inwestycyjnych. Z ponad 9,000 ekspertów, działających w ponad 80 lokalizacjach, jesteśmy jedyną firmą o zasięgu globalnym, która oferuje łącznie usługi powiernicze, sekretariatu korporacyjnego, księgowe i podatkowe oraz w zakresie kadr i płac, które mają kluczowy wpływ na sprawną działalność firm inwestujących i działających w wielu jurysdykcjach. Wiemy, jak ułatwić dostęp do najbardziej atrakcyjnych rynków – bez znaczenia jak złożonych pod kątem prowadzenia biznesu – szybko, bezpiecznie i efektywnie. To dlatego z naszych usług korzysta ponad 60 proc. firm z listy Fortune Global 500 i FTSE 100 oraz blisko połowa z 300 największych na świecie firm private equity.