W ostatnich dniach z dumą obserwujemy, jak wielu polskich przedsiębiorców niesie pomoc obywatelom Ukrainy z czysto humanitarnych pobudek. Niestety system podatkowy aktualnie nie ma względu na okoliczności, w jakich odbywa się nieodpłatne świadczenie usług, a budżet państwa zasilą z tego tytułu wpływy z podatku dochodowego i VAT. Chyba, że prawodawca zdecyduje się na wprowadzenie zmian podatkowych i prawnych.

Mimo, że okoliczności z jakimi mamy do czynienia są wyjątkowe, to w zakresie nieodpłatnego świadczenia usług – w świetle obecnie obowiązujących przepisów – nie znajdziemy korzystnych rozwiązań dla przedsiębiorców.

Nieodpłatne świadczenia usług a podatek dochodowy

Na dziś, aby uniknąć problemów z organami podatkowymi, w zakresie podatków dochodowych (kosztów, ponoszonych przez przedsiębiorców w związku z nieodpłatnym świadczeniem usług), musimy wykazać, że działania takie miały związek z uzyskaniem przychodów lub też zabezpieczeniem lub utrzymaniem źródła przychodów.

Rozwiązaniem mogłoby być odwołanie do działań związanych z CSR, ale także w tym przypadku natrafiamy na wiele problemów. Konieczne jest wówczas m.in. udokumentowanie ponoszonych wydatków oraz wskazanie, jakie cele przedsiębiorstwo realizuje w ramach CSR i jaki mają one związek ze strategią firmy (czyli np. jak wpływają na przychody). Stąd wydaje się, że rozwiązaniem w pełni bezpiecznym byłoby wyłączenie tych wydatków z kosztów uzyskania przychodów.

Nieodpłatne świadczenia usług a podatek VAT

Jeszcze bardziej restrykcyjnie wygląda to w zakresie podatku VAT. Organy podatkowe stoją na stanowisku, że podatnik nie ma prawa odliczyć VAT od wydatków niezwiązanych z działalnością opodatkowaną VAT (nawet w ramach CSR). Do tego należy dołożyć konieczność naliczenia podatku VAT od nieodpłatnych świadczeń, jeżeli organ uzna że świadczenia nie są związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, a zaspokajają potrzeby indywidualne świadczeniobiorcy.

Oczywiście przedsiębiorcy, którzy dzisiaj podejmują działania wspierające obywateli Ukrainy, nie patrzą przez pryzmat korzyści, a rozwiązania podatkowe nie stanowią przeszkody dla ogromnej pomocy, jaka płynie z wielu miejsc Polski. Pozostaje mieć nadzieję, że prawodawca zdecyduje się na ogłoszenie rozwiązań prawnych, które dadzą możliwość uzyskania preferencji podatkowych w tym zakresie, bądź też dodatkowe wpływy podatkowe do budżetu, zostaną wykorzystane do wsparcia tych, którzy są ofiarami działań wojennych.

O komunikat w tej sprawie zaapelowaliśmy do Ministerstwa Finansów https://twitter.com/SamborskaM/status/1498587961679622146?s=20&t=amBDnSXD-nLxX7CLjn7ejQ