Klauzule opcyjne to jedna z wielu znanych form zabezpieczenia interesów stron w dokumentacji transakcyjnej, dlatego znajomość ich mechanizmów powinna być dla przedsiębiorców kluczowa. I to zarówno dla inwestorów, jak i negocjujących z nimi założycieli startupów.

Podstawowym celem takiej klauzuli jest bowiem zapewnienie „uproszczonego” wyjścia inwestora z inwestycji na wypadek ryzyka niepowodzenia projektu.

Opcje umożliwiają więc jednej lub obu stronom umowy, pod warunkiem spełnienia się określonych przesłanek, sprzedaż lub zakup udziałów, w określonym terminie w przyszłości.

Co ciekawe, chociaż klauzule są chętnie wykorzystywane przez przedsiębiorców, w polskim porządku prawnym wciąż nie ma żadnych regulujących je wprost przepisów. Jak wobec tego skutecznie realizować uprawnienie z opcji?

Przeczytasz o tym tutaj ? https://www.kochanski.pl/klauzule-opcyjne-jedna-z-wielu-form-zabezpieczenia-interesow-stron-na-rynku-transakcyjnym/

Author