Santander Bank Polska otrzymał nagrodę specjalną w kategorii Najlepsza Instytucja Współpracująca w programie Biznes Protektor. W kategorii Organizatorzy Sekurytyzacji wyróżniony został Santander Leasing.

Nagroda Biznes Protektor przyznawana jest instytucjom finansowym, które pełniły funkcje Narodowych Pośredników Finansowych Instrumentów Finansowych UE podczas pandemii COVID-19. Ich zadaniem było m.in. łagodzenie negatywnego wpływu pandemii na polskie firm z sektora MŚP oraz zachęcanie przedsiębiorców do korzystania z pomocy finansowej Unii Europejskiej.

Santander Bank Polska był jedną z 91 instytucji finansowych, które włączyły się we wsparcie małych i średnich firm. Dzięki współpracy branży finansowej i Krajowego Punktu Kontaktowego pomoc otrzymało 30 tys. przedsiębiorców z sektora MŚP, a jej łączna wartość sięgnęła niemal 4 mld zł.

W czasie pandemii COVID-19 udzieliliśmy firmom błyskawicznego wsparcia, którego tak bardzo potrzebowały. Było to możliwe m.in. dzięki współpracy z instytucjami publicznymi w zakresie inicjowania nowych programów publicznych, wspierających przedsiębiorców, jak również dzięki dostosowaniu istniejących programów do nowych okoliczności i potrzeb rynku – mówi Paweł Stamburski, dyrektor Obszaru Klienta Biznesowego i Korporacyjnego z Pionu Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej.

Jako bank podjęliśmy ponadto działania, które przyspieszyły digitalizację procesów oraz ułatwiły właścicielom małych i średnich firm dostęp do finansowania bieżących wydatków oraz inwestycji, pomagających dostosować działalność do pandemicznej rzeczywistości – mówi Filip Jaskuła, dyrektor Obszaru Małych i Średnich Firm.

Nagrody Najlepszej Instytucji Współpracującej przyznał bankowi Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, działający przy Związku Banków Polskich. Nagrody otrzymały instytucje, które w latach 2020-2022 wspierały polskich przedsiębiorców podczas pandemii i promowały Instrumenty Finansowe Unii Europejskiej.