Resort rodziny opracował specustawę, która ma zapewnić swobodny dostęp do polskiego rynku pracy obywatelom Ukrainy. Prace nad nią podejmie Sejm na posiedzeniu 3 marca br.

Z TEKSTU DOWIESZ SIĘ M.IN.:

Jakie rozwiązania przewiduje MRiPS dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną.
Jakie narzędzia już funkcjonują, aby wesprzeć uchodźców z Ukrainy.

Szefowa MRiPS Marlena Maląg ogłosiła podczas konferencji prasowej 1 marca, że jej resort wspólnie z ZUS opracował rozwiązania, które mają ułatwić legalizację pobytu uchodźców z Ukrainy, dzięki czemu obywatele tego kraju uzyskają swobodny dostęp do polskiego rynku pracy. Na posiedzeniu 3 marca Sejm ma się zająć pracami nad nowymi przepisami. Jakie narzędzia mają zostać w prowadzone?

Projekt MRiPS – założenia legalizacji pracy i świadczeń dla uchodźców z Ukrainy

  • Minister Maląg poinformowała, że „w specustawie będzie określona krótka ścieżka. Osoba, która przekroczyła granicę od 24 lutego, będzie miała pieczątkę, która uprawnia do legalnego pobytu w Polsce. Będzie miała wtedy prawo także do korzystania ze świadczeń”.
  • Szefowa resortu rodziny dodała ponadto: „Wiemy, że w większości są to kobiety z dziećmi, a więc będą miały teżdostęp do świadczeń rodzinnych, które funkcjonują w naszym systemie: świadczenia wychowawczego czy świadczenia z rodzinnego kapitału opiekuńczego, a także innych świadczeń rodzinnych, które są możliwe do realizacji”.
  • Minister Szwed z kolei zapowiedział, że: „pracodawca będzie jedynie zobowiązany do powiadomienia właściwego urzędu pracy o zatrudnieniu obywatela Ukrainy”, a nowi pracownicy z Ukrainy będą mogli liczyć na dostęp do funkcjonujących w Polsce świadczeń – np. 500 plus – na podstawie już obowiązujących przepisów.

Aktualne wsparcie dla obywateli Ukrainy uciekających do Polski przed wojną

  • Obywatele Ukrainy mogą korzystać z rządowego portalu gov.pl, na którym znajdą informacje o oferowanym schronieniu, wsparciu materialnym, pomocy w znalezieniu pracy oraz konkretne oferty pracy, zgłaszane przez pracodawców.
  • Osoby szukające pracy mogą skorzystać ponadto z infolinii Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia, tzw. Zielonej Linii – pod nr 19 524. Znajdą tam informacje dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców.Działa także Centralna Baza Ofert Pracy oraz aplikacja mobilna ePraca.

WAŻNY FRAGMENT

Trwają prace nad ogólnopolskim, scentralizowanym portalem, który będzie gromadził wszystkie oferty pracy dla uchodźców z Ukrainy i umożliwiał dodawanie ofert pracodawcom.

  • Ponadto resort rodziny uruchomił konkurs ofert „Razem Możemy Więcej” skierowany do samorządów, organizacji pozarządowych i instytucji rynku pracy. W ramach pierwszej edycji programu wspomniane podmioty mogą się ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektów w ramach priorytetowych obszarów programu, tj. aktywizacji zawodowej i integracji cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce (nie tylko z Ukrainy). Zadania mogą dotyczyć m.in. wsparcia dla cudzoziemców poszukujących pracy czy planujących uruchomienie firmy. Przewidziany budżet konkursu wynosi 40 mln zł. Zainteresowane podmioty powinny do 21 marca 2022 r. do godz. 16:00 złożyć oferty wraz z oświadczeniami i wszystkimi niezbędnymi załącznikami, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

AUTOR: Honorata Zakrzewska-Krzyś, Starszy specjalista, Outsourcing kadr i płac