Zapraszamy do skorzystania z oferty Programu Re_Open UK, który pomaga polskim przedsiębiorcom w walce z negatywnymi skutkami brexitu. Dzięki rezerwie wielkości blisko pół miliarda złotych przedsiębiorcy mogą wzmocnić swoją obecność na rynkach zagranicznych, zdywersyfikować działalność poprzez nowe inwestycje, czy też przystosować się do nowych warunków wymiany handlowej z Wielką Brytanią, dzięki szkoleniom i doradztwu. Re_Open_UK to szansa dla firm na odwrócenie negatywnych skutków bexitu. Unikalną wartością Programu jest możliwość składania wniosków, które będą łączyły zarówno zadania miękkie jak i inwestycyjne. Dofinansowania nawet do 100% kosztów kwalifikowanych.

5 czerwca 2023 ogłaszamy ostatnie nabory wniosków o dofinansowanie do Re_Open UK. Nie przegap szansy i skorzystaj dotacji nawet do 100% kosztów kwalifikowanych! Nabór będzie trwać do końca czerwca 2023.

RE_OPEN UK” oferuje dotacje w ramach 5 typy projektów, które pozwolą przedsiębiorcom elastycznie korzystać ze wsparcia pobrexitowej rezerwy dostosowawczej:

1.RE_START inwestycyjny:

Dofinansujemy działania inwestycyjne w przedsiębiorstwach, szukających nowych kierunków rozwoju w pobrexitowej rzeczywistości. Środki finansowe przeznaczone zostaną dla firm, które poprzez działania inwestycyjne chcą stworzyć ofertę skierowaną na nowe rynki zbytu.

2.Nowe kierunki eksportu:

Dofinansujemy udział w międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych (targach, imprezach wystawienniczych, misjach gospodarczych), dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli wejść na nowe rynki zagraniczne z nową lub aktualną ofertą, a także pozostać na aktualnych rynkach z nową ofertą.

3.Akcja adaptacja do zmian:

Dofinansujemy projekty, które mają na celu adaptację przedsiębiorstw do nowych uwarunkowań wynikających z brexit, a także projekty, dzięki którym firmy uzyskają profesjonalne doradztwo związane z możliwościami rozwojowymi.

4.Brexit bez straty:

Dofinansujemy projekty, w których przedsiębiorcy przedstawią koszty poniesione od 01.01.2020 dotyczące dostosowania firm do nowych warunków wymiany handlowej z Wielką Brytania. Katalog wydatków dotyczy: działań inwestycyjnych, udziału w międzynarodowych imprezach wystawienniczych i misjach gospodarczych oraz kosztów adaptacji i doradztwa w związku niwelowaniem negatywnych skutków brexit.

5.Rekompensaty za straty:

Udzielamy rekompensat za spadek obrotów z UK na skutek brexit w roku 2021 względem 2019. To najprostszy sposób żeby uzyskać dotację. 100% dofinansowania dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od wielkości (tylko pomoc de minimis). Wysokość rekompensat zgodnie z poniższą tabelą:

Author