Przyszłość sektora usług finansowych będą kształtować dwa globalne trendy – digitalizacja i dekarbonizacja. Już dziś obserwujemy postępującą transformację cyfrową banków polegającą na współpracy z FinTechami, wdrażaniu rozwiązań opartych o AI czy technologię chmurową. W finansowaniach widoczny jest natomiast wyraźny zwrot w kierunku projektów OZE, stanowiący odpowiedź na sytuację polityczną, regulacje unijne i wyzwania związane z ograniczeniem wpływu współczesnej gospodarki na środowisko.

W odpowiedzi na te trendy, kancelaria Osborne Clarke wzmacnia swój zespół Bankowości i Finansów w Polsce. Od 1 września jego pracami kieruje Michał Markowski, ekspert w zakresie finansowania inwestycji.

Michał Markowski ma ponad 15-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów inwestujących w sektorze OZE. Doradza także przy transakcjach kredytowych, emisji papierów dłużnych, leasingu, sprzedaży nieruchomości oraz w zakresie aspektów finansowych projektów fuzji i przejęć. Posiada także doświadczenie w doradztwie regulacyjnym dla instytucji finansowych, oraz w projektach dotyczących wdrażania innowacji w sektorze finansowym (FinTech), w tym w projektach z zakresu usług płatniczych.

Przed dołączeniem do Osborne Clarke Michał Markowski kierował praktyką bankowości i finansów w wiodącej międzynarodowej kancelarii prawniczej. Doświadczenie zdobywał także m.in. jako prawnik in-house w spółce należącej do największej polskiej grupy energetycznej oraz w ramach współpracy z wiodącymi brytyjskimi i amerykańskimi międzynarodowymi kancelariami prawnymi.

W skład zespołu bankowości i finansów, oprócz Michała Markowskiego, wchodzą: Karolina Turko (senior associate), Małgorzata Gołębiowska (associate) oraz Rafał Strzępek (junior associate).

Karolina Turko specjalizuje się w doradztwie przy transakcjach kredytowych (m.in. przy finansowaniach projektów OZE, nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, acquisition finance, w tym kredytach konsorcjalnych). Jej doświadczenie obejmuje także doradztwo przy restrukturyzacji pozasądowej (umowy typu standstill) zarówno na rzecz wierzycieli, jak i dłużników.

Małgorzata Gołębiowska doradza krajowym i zagranicznym bankom oraz kredytobiorcom w zakresie finansowania nieruchomości, finansowania M&A, finansowania projektów energetycznych oraz transakcji zakupu wierzytelności. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu dokumentacji umów kredytowych w standardzie LMA dla transakcji finansowania nieruchomości i OZE, refinansowania zadłużenia, transakcji finansowania przejęć transgranicznych, zarówno jako doradca prawny banków, jak i kredytobiorców.

Rafał Strzępek specjalizuje się w prawie finansowym, bankowym i handlowym. Doradza przy projektach transakcyjnych oraz uczestniczy w negocjacjach dokumentów zabezpieczeń. Wspiera klientów z sektora energii odnawialnej w zakresie finansowania inwestycji.

Author