Po opublikowanym w zeszłym tygodniu indeksie śledzącym ceny w 56 krajach i regionach na poziomie ogólnokrajowym – Global House Price Index, firma Knight Frank opublikowała kolejny, kwartalny Global Residential Cities Index, czyli indeks śledzący ceny nieruchomości w 150 miastach na świecie. Indeks pokazuje procentową zmianę cen w ujęciu na koniec I kwartału 2022 roku w stosunku do końca I kwartału 2021 roku.

Najważniejsze wnioski:

  • Stambuł notuje najwyższy wzrost cen w ujęciu r/r, o 122%.
  • Warszawa znajduje się na 54 miejscu w zestawieniu ze wzrostem cen na poziomie 11,8%.
  • Średni roczny wzrost cen w 150 miastach wynosi 11,5% i jest najwyższy od III kwartału 2004 roku.
  • 43% badanych miast zanotowało dwucyfrowy wzrost cen nieruchomości mieszkaniowych.
  • 9 miast zanotowało spadek cen – Zhengzhou, Chiny (-0,7%); Turyn, Włochy (-1%); Kuala Lumpur, Malezja (-1,3%); Palermo, Włochy (-1,4%); Florencja, Włochy (-1,6%); Lima, Peru (-3%); Wenecja, Włochy (-3%); Genua, Włochy (-3,4%); Rabat, Maroko (-6,3%).
  • Ceny domów w 150 badanych miastach przewyższają wzrost cen na rynkach krajowych, które odnotowały wzrost cen o 10,3% w tym samym okresie.
  • Rosnąca inflacja i rosnący koszt zadłużenia wraz z podnoszonymi stopami procentowymi połączone w regulacjami w nabywaniu nieruchomości przez obcokrajowców (np. w Kanadzie) przyczynią się do ograniczenia dynamiki wzrostu cen nieruchomości mieszkaniowych, ale nie oczekujemy znaczących spadków cen.