Kancelaria SDZLEGAL SCHINDHELM poniżej przedstawia najważniejsze informacje dotyczące ukraińskich pracowników oraz swoje rekomendacje w tej kwestii.

Słychać już pierwsze głosy na temat mobilizacji obywateli Ukrainy do wojska. Część pracowników obecnie nie stawiła się również w pracy z uwagi na podjęcie decyzji o wyjeździe na Ukrainę do swoich rodzin. Pracodawcy otrzymują także dużo pytań związanych z sytuacją legalizacji i ewentualnego powrotu tych pracowników do Polski.

Kancelaria SDZLEGAL SCHINDHELM jest do Państwa dyspozycji przez cały czas. Podaję dane kontaktowe bezpośrednio do eksperta ds. cudzoziemców:
Katarzyna Gospodarowicz

W przypadku decyzji pracownika o powrocie na Ukrainę, o ile zamierza on później wrócić do Państwa, rekomendujemy rozważenie udzielania urlopów wypoczynkowych czy bezpłatnych na ten czas. W przypadku bowiem porzucenia pracy przez cudzoziemców, może dojść do sytuacji uchylenia lub cofnięcia uzyskanych oświadczeń o powierzeniu pracy oraz zezwoleń na pracę. Wówczas proces legalizacji będzie trzeba rozpoczynać od nowa. Proszę pamiętać, że zarówno urlop wypoczynkowy, jak i bezpłatny wymaga wniosku pracownika.

Często pojawia się pytanie czy rodziny pracowników z Ukrainy, które nie mają paszportu lub wizy bądź obu dokumentów będą mogły wjechać do Polski. Szef Urzędu ds. Cudzoziemców potwierdził taką możliwość:   Jarosław Szajner: „Część osób – zdajemy sobie z tego sprawę- nie będzie miała dokumentów. Będą wpuszczani zgodnie z art. 32 ust. o cudzoziemcach i będą mogli u nas pozostać. Nawet bez wizy”

Będziemy Państwa informować o dalszych decyzjach polskich władz w tym temacie.

Aktualizacja 1.03.2022

•    Ze względu na działania zbrojne Rosji na terytorium Ukrainy, studenci studiów lekarskich mają możliwość kontynuowania nauki na polskich uczelniach medycznych, w celu uzyskania informacji należy odwiedzić stronę pod tym linkiem.

Na stronie rządowej czytamy: “W celu uzyskania informacji zadzwoń pod jeden z następujących numerów telefonów (możliwość rozmowy w języku polskim lub angielskim):
+48 532 547 968
+48 883 840 964
+48 883 840 967
+48 539 147 692

•    Zakłady Ubezpieczeń takie jak PZU, Ergo Hestia, Warta finansują obywatelom Ukraińskim, uciekającym od wojny 30-dniowe ubezpieczenie OC pojazdu, które na terytorium Polski jest obowiązkowe.
o   PZU – polisy OC dostępne u agentów na granicy i pod numerem telefonu +48 22 505 15 63
o   Ergo Hestia – pod numerem telefonu +48 58 766 34 04.

•    Z informacji przekazanej przez naszego Klienta (pochodzącej od ukraińskiej kancelarii prawnej) wynika, że wezwanie obywateli Ukrainy do służby otrzymane drogą SMS może być traktowane jako przygotowanie do wezwania, aniżeli oficjalne wezwanie (które powinno być dostarczone osobiście). Z uwagi jednak na obecną sytuację, wezwanie osób przebywających poza granicami kraju może być utrudnione i wtedy należy uznać, że taka forma przekazania wezwania jest ważna.

Aktualizacja 28.02.2022

•    Zgodnie z informacją podana na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców, rejestracja w punkcie recepcyjnym nie jest obowiązkowa. Jeżeli jednak obywatel Ukrainy nie ma zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, powinien udać się do najbliższego punktu. W punkcie recepcyjnym zostanie zapewnione tymczasowe zakwaterowanie i każda osoba otrzyma ciepły posiłek oraz podstawową opiekę medyczną. Aktualna liczba punktów recepcyjnych dostępna pod tym linkiem.
•    W przypadku przekroczenia granicy przez dziecko bez opiekuna prawnego, wymagane jest: posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. paszport czy akt urodzenia) oraz zgody rodzica. Ta ostatnia powinna być potwierdzona notarialnie. Zdarzają się jednak odstępstwa, jeśli z przedstawionych dokumentów wynika, że dziecko przekracza granicę z przynajmniej jedynym rodzicem. Decyzję w tej sprawie podejmie pracownik Straży Granicznej.
•    Osoba, która złożyła wniosek o udzielenie ochronnym międzynarodowej, będzie kierowana do jednego z ośrodków recepcyjnych dla osób poszukujących ochrony. W przypadku wszczęcia procedury, musi pozostać w Polsce do momentu rozstrzygnięcia wniosku. Osoby, które złożyły powyższy wniosek, będą objęte pomocą medyczną finansowaną przez budżet państwa.
•    Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał komunikat dotyczący uprawnień zawodowych farmaceutów. Polskie apteki będą mogły wydawać niezbędne leki tym osobom, które przyjechały z Ukrainy i nie posiadają recepty.
•    Narodowy Fundusz Zdrowia wydał wytyczne dotyczące udzielania pomocy obywatelom Ukrainy. Wskazuje, że „obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej”. Świadczenie zostanie rozliczone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Powyższe dotyczy obywateli Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży.
•    Rząd przygotowuje rozwiązania prawne, które będą dotyczyły możliwości rozliczania świadczeń medycznych, które zostały udzielone obywatelom Ukrainy w związku z inwazją Rosji.

Aktualizacja 25.02.2022

•    MSZ uruchomiło specjalną infolinię dla polskich obywateli oraz posiadaczy Karty Polaka przebywających na Ukrainie -+48 22 523 88 80
•    Osoby nie mające dokumentów umożliwiającym wjazd na teren RP mogą przekroczyć granicę na podstawie paszportu wewnętrznego i paszportu zagranicznego.  Dzieci będą wpuszczane na teren RP nawet na podstawie aktu urodzenia. Zalecane jest, aby przy przekraczaniu granicy mieć ze sobą dokumentację medyczną.
•    Od 25 lutego 2022 osoby przekraczające granicy RP w związku z konfliktem na terytorium Ukrainy są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny.
•    Osoby nieposiadające miejsca zakwaterowania w Polsce, mogą uzyskać niezbędne informacje w punktach recepcyjnych przy granicy.
•    Decyzje związane z przewożonymi ruchomościami (np. samochód) podejmuje podczas przekraczania granicy Krajowa Administracja Skarbowa.