Grupa Santander otrzymała tytuł „Bank Roku” w kategorii „Inkluzywna bankowość” w konkursie magazynu The Banker. Jury konkursu doceniło proaktywne podejście banku do kwestii odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju oraz zaangażowanie we wspieranie społeczności wykluczonych finansowo i małych przedsiębiorców w ramach inicjatywy „Finance for All”, której celem jest cyfryzacja i edukacja finansowa.

Magazyn „The Banker” przyznał również Santanderowi tytuł „Najlepszego Banku w Argentynie”.

Grupa Santander zobowiązała się dotrzeć z usługami finansowymi do 10 milionów osób pomiędzy 2019 i 2025 rokiem poprzez szereg inicjatyw związanych z mikrofinansowaniem, edukacją finansową oraz inne narzędzia, dzięki którym usługi finansowe są szerzej dostępne. Jednym z narzędzi, które wspiera realizację tego celu jest Superdigital, w 100% cyfrowa platforma, opracowana przy użyciu autorskiej technologii Santander, w celu realizacji założeń inkluzywnej bankowości w Brazylii, Meksyku, Chile, Argentynie, Urugwaju, Peru i Kolumbii. Dzięki platformie osoby nieposiadające rachunku bankowego lub mające utrudniony dostęp do usług i produktów finansowych mogą deponować i wypłacać gotówkę, realizować płatności i otrzymać kredyt.

Magazyn „The Banker” docenił również rozwiązania oferowane przez Grupę Santander dla klientów, którzy mają ograniczony dostęp do oferty kredytowej. Celem Grupy jest wspieranie mobilności społecznej poprzez pomaganie przedsiębiorcom o niskich dochodach i ograniczonym dostępie do usług finansowych w zakładaniu i rozwijaniu biznesu. Santander realizuje ten cel za pośrednictwem programów mikrofinansowania w ośmiu krajach Ameryki Łacińskiej.

Bank realizuje jednocześnie wiele projektów edukacyjnych, dzięki którym podnosi świadomość i wiedzę z zakresu finansów i gospodarki. Dzięki nim różnorodne grupy społeczne mają możliwość lepszego zrozumienia rynku finansowego i dokonywania bardziej świadomych decyzji. Tylko w 2021 roku 1,3 mln osób zyskało wsparcie finansowe dzięki inicjatywom edukacyjnym Santander.

The Banker zwrócił szczególną uwagę na lokalne inicjatywy, dopasowane do potrzeb specyficznych grup odbiorców, takie jak: „Finansiaki” realizowane w Polsce, które uczą dzieci podstaw oszczędzania i przedsiębiorczości oraz Sanodelucas w Chile, czyli platformę edukacyjną online, z której od 2019 roku skorzystało ponad milion osób.

Author

  • Santander Bank Polska

    Grupa Santander Bank Polska jest jedną z największych grup finansowych i największym bankiem z kapitałem prywatnym w Polsce. Oferuje nowoczesne rozwiązania finansowe dla osób indywidualnych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz polskich i międzynarodowych korporacji. Bank ma jedną z największych sieci oddziałów i placówek partnerskich, jak również świadczy usługi poprzez elektroniczne kanały dostępu, w tym bankowość mobilną. Jest jednym z liderów rynku w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w usługach bankowych, konsekwentnie budując swoją markę zgodnie ze strategicznym celem osiągnięcia pozycji najlepszego banku dla klienta. Priorytetem Santander Bank Polska jest satysfakcja i lojalność klientów, dlatego Bank regularnie wprowadza do oferty innowacyjne funkcjonalności, które pomagają dbać o finanse osobiste oraz efektywnie zarządzać finansami firmowymi. Od 2011 r. Bank należy do międzynarodowej Grupy Santander. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, usługi maklerskie, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.