Z radością informujemy, że warszawskie biuro Dentons po raz kolejny – jako jedyna kancelaria w Polsce – zdobyło wyróżnienia we wszystkich obszarach prawa branych pod uwagę w rankingu Chambers Europe. Ponadto Dentons jest jedyną kancelarią z najwyższymi rekomendacjami we wszystkich analizowanych obszarach w Europie Środkowo-Wschodniej. Indywidualne rekomendacje uzyskały 34 osoby z warszawskiego biura kancelarii.

Kancelaria Dentons uzyskała najwyższe miejsca (Band 1) we wszystkich obszarach prawa na poziomie Europy Środkowo-Wschodniej – dotyczy to takich kategorii, jak Bankowość i finanse, Prawo spółek / fuzje i przejęcia, Projekty i energetyka oraz Nieruchomości. Ponadto, warszawski Zespół Restrukturyzacji i Upadłości odnotował awans do najwyższej kategorii Band 1, natomiast Zespół Rynków Kapitałowych awansował w obszarze Rynki kapitałowe: papiery udziałowe na poziom Band 2.

W najnowszym wydaniu Chambers Europe 2023 wyższe notowania niż poprzednio uzyskało ośmioro prawników: Bartosz Nojek i Piotr Nerwiński (obaj Bankowość i finanse), Paweł Grabowski (Prawo spółek / fuzje i przejęcia: „Transakcje o znacznej wartości”), Agnieszka Gilowska (Prawo zamówień publicznych), Tomasz Trocki i Stanisław Sołtysik (obaj Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe), Cezary Przygodzki (Prawo podatkowe) oraz Karol Laskowski (Technologie, media, telekomunikacja).

W skali całej firmy tegoroczna edycja rankingu Chambers Europe wyróżniła 177 prawniczek i prawników Dentons w 17 jurysdykcjach w Europie i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Łącznie nasze prawniczki i prawnicy otrzymali 204 rekomendacje indywidualne, w tym aż 70 w najwyższych kategoriach (Band 1 i 2), a 2 osoby otrzymały prestiżowy status „Eminent Practitioner”, będący wyrazem uznania dla ich przywództwa i wpływu na środowisko prawnicze. Ponadto odnotowaliśmy 22 debiuty w rankingu, a 24 prawniczek i prawników uzyskało lepsze notowania niż w latach ubiegłych. Kancelaria Dentons otrzymała też 122 wyróżnienia odnoszące się do praktyk i sektorów, spośród których 50 znalazło się na poziomie Band 1 lub 2.

Po raz kolejny rekomendacje w obszarze Bankowość i finanse na poziomie regionu Europy Środkowo-Wschodniej otrzymali partnerzy Mateusz Toczyski (Band 4) oraz Mark Segall (Band 3).

Wyróżnienia dla warszawskiego biura kancelarii Dentons

Najnowsza edycja rankingu Chambers Europe wyróżnia warszawskie biuro Dentons w następujących obszarach:

Band 1: Energetyka i zasoby naturalne, Prawo ochrony środowiska, Prawo konkurencji i antymonopolowe, Prawo nieruchomości, Prawo podatkowe, Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (Awans), Prawo zamówień publicznych,
Band 2: Bankowość i finanse, Prawo spółek / fuzje i przejęcia: „Transakcje o znacznej wartości”, Private equity, Projekty infrastrukturalne, Rozwiązywanie sporów, Rynki kapitałowe: papiery udziałowe (Awans), Technologie, media i telekomunikacja,
Band 3: Prawo ochrony zdrowia, Prawo pracy, Rynki kapitałowe: papiery dłużne, Prawo własności intelektualnej.

Wyróżnienia indywidualne dla prawniczek i prawników warszawskiego biura kancelarii Dentons

Band 1

Energetyka i zasoby naturalne; Energy & Natural Resources

Arkadiusz Krasnodębski („Eminent Practitioner”)
Agnieszka Kulińska (Band 3)
Michał Motylewski (Band 4)

Ochrona środowiska; Environment

Ewa Rutkowska-Subocz (Band 1)

Prawo konkurencji i antymonopolowe; Competition / Antitrust

Agnieszka Stefanowicz-Barańska (Band 1)
Anna Gulińska („Up and Coming”)

Prawo nieruchomości; Real Estate

Piotr Szafarz (Band 1)
Bartłomiej Kordeczka (Band 3)
Monika Sitowicz (Band 3)
Maciej Ryniewicz (Band 4)

Prawo podatkowe; Tax

Cezary Przygodzki (Band 1) Awans

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe; Restructuring / Insolvency

Anna Maria Pukszto (Band 1)
Tomasz Trocki (Band 2) Awans
Stanisław Sołtysik (Band 4) Awans

Prawo zamówień publicznych; Public Procurement

Aldona Kowalczyk (Band 1)
Anna Szymańska (Band 2)
Agnieszka Gilowska („Up and Coming”) Awans
Sylwester Kuchnio („Up and Coming”)

Band 2

Bankowość i finanse; Banking & Finance

Mateusz Toczyski (Band 4)
Piotr Nerwiński (Band 4) Awans
Bartosz Nojek (Band 4) Awans

Prawo spółek / fuzje i przejęcia: „Transakcje o znacznej wartości”; Corporate / M&A: High-end Capability

Piotr Dulewicz (Band 2)
Paweł Grabowski (Band 2) Awans

Private equity

Piotr Dulewicz (Band 2)
Paweł Grabowski (Band 4)

Projekty infrastrukturalne; Projects & Infrastructure

Tomasz Korczyński (Band 3)
Jakub Kot („Associate to Watch”)

Rozwiązywanie sporów; Dispute Resolution

Wojciech Kozłowski (Band 3)
prof. Katarzyna Bilewska (Band 4)
Michał Jochemczak (Band 4)
Anna Maria Pukszto (Band 4)
Patrick Radzimierski (Band 4)
Stanisław Sołtysik („Up and Coming”)

Rozwiązywanie sporów: Arbitraż; Dispute Resolution: Arbitration

prof. Piotr Machnikowski (Band 1)
Michał Jochemczak (Band 2)

Rynki kapitałowe: papiery udziałowe; Capital Markets: Equity

Jakub Celiński (Band 3)

Technologie, media i telekomunikacja; TMT

Karol Laskowski (Band 3) Awans

Band 3

Prawo pracy; Employment

Aleksandra Minkowicz-Flanek (Band 2)

Prawo własności intelektualnej; Intellectual Property

Marek Trojnarski (Band 4)

Pełne wyniki rankingu Chambers Europe 2023 są dostępne tutaj.

Author

  • Dentons

    Dentons został stworzony, aby się wyróżniać. Jako największa firma prawnicza na świecie, zatrudniająca 20 000 profesjonalistek i profesjonalistów w ponad 200 lokalizacjach i ponad 80 krajach, pomagamy rozwijać, chronić, prowadzić i finansować działalność naszych klientów. Dzięki naszej policentryczności i podejściu nastawionemu na realizację celów, a także zaangażowaniu w integrację, różnorodność, sprawiedliwość oraz ESG (środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny), Dentons zmienia status quo i koncentruje się na tym, co dla naszych klientów najważniejsze. www.dentons.com