Rynek nieruchomości podlega nieustannym zmianom na co zasadniczy wpływ mają ewoluujące warunki ekonomiczne, społeczne, prawne i polityczne. Zmieniają się funkcje budynków, znaczenie regionów dla biznesu oraz struktura rynku nieruchomości wraz ze zmieniającymi się oczekiwaniami najemców, konsumentów oraz wymogami ze strony regulatora. To oznacza, że starsze nieruchomości, które nie odpowiadają na bieżące potrzeby wymagają ingerencji, aby zachować lub zwiększyć swoją wartość, a tereny które wcześniej nie były brane pod uwagę przez deweloperów i inwestorów działających w sektorach powierzchni komercyjnych, plasują się w centrum zainteresowania ze względu na bieżące geopolityczne uwarunkowania w tym reorganizacje i zabezpieczenie nieprzerwanej działalności biznesowej i łańcuchów dostaw. Rośnie więc zainteresowanie gruntami położonymi przy głównych i nowych komunikacyjnych szlakach, czy też działkami w centrach miast, na których stoją stare nieruchomości. Pozyskanie nowych terenów i nieruchomości, i ich przekształcenia zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem rynkowym wymaga wiedzy i szczególnego doświadczenia, ale potencjalnie niesie ze sobą wymierne biznesowe korzyści dla inwestorów, którzy w ten sposób budują wartość dla swojego portfolio, ale jednocześnie wspierają rozwój regionów.    

Ciągłe zmiany wywoływane są przez zmieniające się preferencje zakupowe konsumentów oraz wzrost ich siły nabywczej, które ewoluują dopasowując się między innymi do warunków technologicznych i prawnych. Dotyczy to w szczególności rynków powierzchni handlowych i magazynowych. W Polsce rozwijają się mniejsze formaty handlowe, które sukcesywnie zagospodarowują wykluczone handlowo lokalizacje. Ten rodzaj aktywów dominuje obecnie wśród formatów pozostających w budowie: do końca 2024 roku zrealizowanych ma zostać 398 000 mkw. powierzchni handlowych w obiektach powyżej 5 000 mkw. z czego aż 77% przypada na sektor parków handlowych (Cushman & Wakefield, Marketbeat Polska, Rynek handlowy III kw. 2023 r.).

„Tak duże zapotrzebowanie na parki handlowe przekłada się na podaż na rynku gruntów inwestycyjnych. Działki przewidziane pod handel muszą cechować ściśle określone parametry w tym między innymi: muszą być położone obok rozwiniętej infrastruktury drogowej, zapewniać dobrą ekspozycję oraz znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie dużych skupisk konsumentów. Najbardziej oczywiste tereny zostały już przez deweloperów zagospodarowane, co nie oznacza, że na rynku nie ma odpowiednich działek. Jednak ich przygotowanie pod realizację jest bardziej skomplikowane. Nierzadko, realizując projekty pozyskania terenów spotykamy się z takimi wyzwaniami jak: zabudowa objęta ochroną konserwatorską, problemy z ustaleniem kwestii właścicielskich, przebiegające w pobliżu linie wysokiego napięcia, dostęp do drogi, przebudowa skrzyżowań, budowa dróg dojazdowych, zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, problemy z klasyfikacją gruntów i ich odrolnieniem, czy też kwestie wodne” – mówi Dominik Leszczyński założyciel i zarządzający jednego z najdynamiczniej rozwijających się polskich inwestorów – DL Invest Group. „Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu miesięcy zrealizowaliśmy wiele takich projektów w tym między innymi: kupiliśmy i wyremontowaliśmy budynek dawnej, zabytkowej Poczty Głównej w Gliwicach, która obecnie funkcjonuje jako projekt DL Vintage Post i mieści wysokiej jakości przestrzenie biurowe i restauracyjne. Kupiliśmy i odrestaurowaliśmy zabytkowy, XIX-wieczny budynek dawnej Giełdy Zbożowej w Gliwicach, w której obecnie mieszczą się jedne z najciekawszych w mieście konceptów restauracyjnych. Obecnie pracujemy nad konceptem Dworca Nadodrze, który mieści się we Wrocławiu i który stanowić ma element wielofunkcyjnego projektu spełniającego funkcje dworcowe, handlowe, usługowe i biurowe z korzyścią dla mieszkańców dzielnicy i całego miasta – wylicza Dominik Leszczyński.

Jako DL Invest Group, realizujemy projekty na własny rachunek, które pozostają w naszym portfelu oraz które spełniają najwyższe wymagania ESG . Jednak kluczem do naszego sukcesu są działania zaspakajające potrzeby naszych najemców: kreujemy lokalizacje dopasowane w największym stopniu do wymagań konsumentów oraz użytkowników wielofunkcyjnych obiektów, przygotowujemy projekty budowlane uwzględniając najwyższe standardy ESG oraz funkcjonalność obiektów , budujemy i następnie proaktywnie zarządzamy wybudowanymi nieruchomościami. Wszystko to realizujemy w oparciu o wewnętrzne struktury funkcjonujące w DL Invest Group, które obejmują także działy komercjalizacji – budowy i rozwoju relacji z najemcami . Jednym słowem: naszym najemcom oferujemy kompleksowe zaspokojenie ich potrzeb związanych z nieruchomościami – od wyszukania lokalizacji po bieżące dbanie o najwyższą jakość powierzchni i usług związanych z funkcjonowaniem wchodzących w skład naszego portfolio nieruchomości z mocnym naciskiem na ESG” – podkreśla Dominik Leszczyński.

Author

  • DL Invest Group

    DL Invest Group to jeden z najdynamiczniej rozwijających się polskich inwestorów działających na rynku nieruchomości komercyjnych. Zdywersyfikowany portfel nieruchomości składa się z trzech segmentów: centrów logistycznych, centrów biurowych i parków handlowych. Starannie wyselekcjonowane lokalizacje i projekty, starannie przemyślane pod względem architektonicznym, funkcjonalnym i wykonawczym, przy zachowaniu rygorystycznych wymagań jakościowych, są podstawą sukcesu Grupy DL Invest, której portfolio obejmuje już ponad 2 000 000 mkw. nieruchomości.