Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała Menedżerom Oferty w związku pierwszą ofertą publiczną („IPO”) oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji spółki Murapol S.A. („Spółka”), jednego z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce, do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jest to pierwsze IPO na warszawskiej giełdzie w tym roku.

Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska S.A., Pekao Investment Banking S.A., Santander Bank Polska S.A.—Santander Biuro Maklerskie oraz Banco Santander S.A. pełnili rolę Globalnych Współkoordynatorów i Współprowadzących Księgę Popytu. Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao pełniło rolę firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej oraz Współprowadzącego Księgę Popytu i Menedżera Stabilizującego. Z kolei Erste Securities Polska S.A. i Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie pełniły także rolę firm inwestycyjnych współpośredniczących w ofercie publicznej.

Akcje Spółki zadebiutowały na giełdzie 15 grudnia 2023 roku. Cena akcji w ofercie publicznej akcji została ustalona na poziomie 33 PLN za jedną akcję, a ostateczna liczba oferowanych akcji wyniosła 12 240 000, które stanowią 30% kapitału zakładowego Spółki. Wartość oferty wyniosła ok. 404 mln PLN. Oferta obejmowała wyłącznie istniejące akcje sprzedawane przez większościowego akcjonariusza Spółki, firmę AEREF V PL Investment S.à r.l. należącą do funduszy nieruchomościowych zarządzanych przez Ares Management, wiodącego globalnego menedżera zarządzającego inwestycjami alternatywnymi.

Transakcja została przeprowadzona w drodze oferty publicznej skierowanej do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych poza terytorium Stanów Zjednoczonych w oparciu o Regulację S wydaną na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami.

W skład kluczowego zespołu White & Case, który doradzał przy transakcji weszli partnerzy Marcin Studniarek i Rafał Kamiński, partner lokalny Monika Dużyńska oraz associates Dawid Książek i Michał Truszczyński.

Author