Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 to kontynuacja wsparcia dla wschodnich województw, które ma przyspieszyć ich rozwój. 

Program ma służyć utrwaleniu warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w sześciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim oraz mazowieckim (bez Warszawy i otaczających ją powiatów).

Program skierowany jest między innymi do przedsiębiorstw – przede wszystkim do mikro, małych i średnich (MŚP) prowadzących działalność lub zamierzających prowadzić działalność na terenie Polski Wschodniej.

Budżet programu to 2,65 mld EUR pochodzący z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Obszary wsparcia to: przedsiębiorczość, energia i klimat, zrównoważona mobilność miejska, transport oraz zrównoważona turystyka.

Typy projektów

  • Dla podmiotów z sektora MŚP przewidziano nabory wniosków o dofinansowanie dla następujących typów projektów:
  • rozwój działalności gospodarczej startupów,
  • wsparcie w zakresie automatyzacji i robotyzacji,
  • opracowanie modelu biznesowego transformacji przedsiębiorstwa w oparciu o założenia gospodarki o obiegu zamkniętym oraz jego wdrożenie,
  • wsparcie w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych.

Ponadto wsparcie dla przedsiębiorstw przewidziano również na rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych oraz systemów magazynowania energii.

Szczegółowe informacje na temat harmonogramu naboru dla przedsiębiorstw znajdziesz tu »

Pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie przypadają już w kwietniu bieżącego roku. Dlatego zachęcamy do zapoznania się ze informacjami na temat dostępnych projektów.

 

Author

  • Rödl & Partner

    Rödl & Partner to międzynarodowa firma świadcząca zintegrowane usługi profesjonalne w obszarach: audyt, Business Process Outsourcing, doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, consulting. Działa w 50 krajach i ma 107 biur, w których pracuje 5260 osób. W Polsce zatrudnia ponad 500 pracowników w sześciu lokalizacjach – Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Od 30 lat łączy tradycyjne wartości z nowoczesnym podejściem do biznesu. To firma, w której okazywanie troski i duch zespołowości kształtują wzajemne relacje i budują zaufanie wśród klientów na całym świecie. Atutem Rödl & Partner jest wysoko wykwalifikowana kadra pracowników biegle władających językiem niemieckim i angielskim. Doradcy Rödl & Partner wychodzą poza liczby, tabele i paragrafy, stawiając na zrozumienie biznesu i szczere zaangażowanie. Skuteczny doradca podąża za rozwojem biznesu klienta, pomaga nie tylko przewidywać trudności, lecz także wskazywać na szanse.