27 marca br. Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Jego treść przedłuża niektóre obostrzenia, których termin obowiązywania kończył się 31 marca br. Jednocześnie do odwołania obowiązuje Rozporządzenie w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego.

Oznacza to dalsze trwanie nie tylko obowiązku zakrywania ust i nosa w aptekach i budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza, lecz również utrzymanie pozostałych rozwiązań prawnych wprowadzonych na czas trwania epidemii.

Regulacje prawne funkcjonujące podczas trwania stanu zagrożenia epidemicznego dotyczą wielu sfer życia. Między innymi oznacza to:

dłuższe funkcjonowanie szczególnych rozwiązań w przypadku toczących się postępowań sądowych,
kontynuowanie możliwości pracy zdalnej pracowników skierowanych na home-office w okresie epidemii,
czy też utrzymanie dodatkowego dnia wolnego dla pracowników oddających krew.

Krótki, jedynie miesięczny, termin przedłużenia dodatkowych obostrzeń może sugerować, że rząd zamierza odwołać stan zagrożenia epidemicznego w niedalekiej przyszłości.

Author

  • Rödl & Partner

    Rödl & Partner to międzynarodowa firma świadcząca zintegrowane usługi profesjonalne w obszarach: audyt, Business Process Outsourcing, doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, consulting. Działa w 50 krajach i ma 107 biur, w których pracuje 5260 osób. W Polsce zatrudnia ponad 500 pracowników w sześciu lokalizacjach – Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Od 30 lat łączy tradycyjne wartości z nowoczesnym podejściem do biznesu. To firma, w której okazywanie troski i duch zespołowości kształtują wzajemne relacje i budują zaufanie wśród klientów na całym świecie. Atutem Rödl & Partner jest wysoko wykwalifikowana kadra pracowników biegle władających językiem niemieckim i angielskim. Doradcy Rödl & Partner wychodzą poza liczby, tabele i paragrafy, stawiając na zrozumienie biznesu i szczere zaangażowanie. Skuteczny doradca podąża za rozwojem biznesu klienta, pomaga nie tylko przewidywać trudności, lecz także wskazywać na szanse.