• British Council i Research Institute of Digital Innovation in Learning prezentują wyniki swojego badania, w którym wzięło udział 1348 nauczycieli i nauczycielek języka angielskiego na całym świecie, dotyczącego ich opinii na temat zastosowania AI w edukacji.
  • 54% respondentów czuje się niewystarczająco przeszkolonych, aby swobodnie korzystać ze sztucznej inteligencji w swojej pracy, a 51% odnosi się sceptycznie do tego, jakoby AI miało zastąpić nauczycieli i nauczycielki.
  • Aplikacje do nauki języków obcych to najczęściej używane narzędzia oparte na sztucznej inteligencji wśród nauczycieli i nauczycielek. 24% ankietowanych twierdzi, że w ogóle nie korzysta z AI.

Aż 60% nauczycieli i nauczycielek języka angielskiego nie zgadza się z twierdzeniem, że sztuczna inteligencja i zautomatyzowane tłumaczenia doprowadzą do tego, że przestaniemy się uczyć języków obcych. Tak prezentują się wyniki badania przygotowanego przez ekspertów British Council, organizacji reprezentująca Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej, oraz Research Institute of Digital Innovation in Learning (ODUGlobal, z siedzibą na Old Dominion University w Wirginii, USA). Wielu respondentów i respondentek podkreślało to, jak głębokie są kulturowe, społeczne i emocjonalne aspekty języków oraz to, że sztuczna inteligencja nie jest w stanie zastąpić interakcji międzyludzkich, jakie między innymi zachodzą między uczniami na zajęciach.

W badaniu dotyczącym wykorzystania sztucznej inteligencji w nauczaniu języka angielskiego pod nazwą Artificial Intelligence in English language teaching: Preparing for the future wzięło udział 1348 nauczycieli i nauczycielek języka angielskiego ze 118 krajów i regionów na całym świecie.

Mimo pojawienia się sztucznej inteligencji, 70% badanych zgadza się, że uczniowie powinni być w stanie samodzielnie pisać po angielsku (bez wykorzystania narzędzi opartych na AI).

Jeśli chodzi o rolę nauczycieli i nauczycielek, 51% respondentów wyraża sceptycyzm do tego, jakoby AI miało ich zastąpić do 2035 roku.

80% badanych wskazuje potrzebę rozwoju sztucznej inteligencji w celu wspierania nauki języka angielskiego na całym świecie, z uwzględnieniem różnych jego odmian. Pomoże to ułatwić inkluzywność w nauce języków i zmniejszy kwestie standaryzacji i wydajności, które dotykają nauczycieli i nauczycielek.

Pojawienie się sztucznej inteligencji postawiło wiele pytań i doprowadziła do zachwiania pewności nauczycieli i nauczycielek. Tylko 20% z nich czuje się odpowiednio przeszkolonych do korzystania ze sztucznej inteligencji podczas nauczania, a aż 54% czuje, że nie jest wystarczająco przeszkolona w tym zakresie. 27% z nich pozostaje neutralnych, wskazując na niepewność odnośnie do tego, jakie mają potrzeby szkoleniowe w zakresie AI.

Narzędzia i zastosowania sztucznej inteligencji w nauczaniu języka angielskiego

Oprócz opinii nauczycielek i nauczycieli języka angielskiego na temat AI, w badaniu Artificial Intelligence in English language teaching: Preparing for the future opisane są również informacje na temat wykorzystania sztucznej inteligencji przez 1348 nauczycieli i nauczycielek ze 118 krajów i regionów.

Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji najczęściej używane przez nauczycieli i nauczycielki to: aplikacje do nauki języków (48%), aplikacje generujące mowę (37%) i chatboty (31%). 24% respondentów deklaruje, że nie korzysta z żadnych narzędzi opartych na AI.

Jeśli chodzi o zastosowania AI w nauczaniu języka angielskiego, nauczyciele wykorzystują ją do: tworzenia materiałów dydaktycznych (57%), wsparcia uczniów i uczennic w posługiwaniu się językiem angielskim (53%), tworzenia planów lekcji (43%). 18% badanych twierdzi, że nie korzysta ze sztucznej inteligencji do żadnego z tych celów. Może to częściowo wynikać z braku przeszkolenia w korzystaniu z AI i niepewności co do jej wpływu na teraźniejszość i przyszłość nauczania języka angielskiego.

O raporcie Artificial Inteligence in English language teaching

Podczas badania Artificial Intelligence in English language teaching: Preparing for the future, eksperci ds. technologii edukacyjnych z British Council i Research Institute of Digital Innovation in Learning (ODUGlobal, z siedzibą na Old Dominion University w Wirginii, USA) sprawdzili wykorzystanie sztucznej inteligencji w nauczaniu języka angielskiego (ELT) i uczeniu się na całym świecie.

Wydany raport składa się z trzech części: przeglądu literatury, ankiety oraz wywiadów jakościowych. Obejmuje on dogłębną analizę tego, w jaki sposób sztuczna inteligencja jest obecnie wykorzystywana w uczeniu się i nauczaniu języka angielskiego (ELT), na czym koncentrują się obecne badania oraz jak nauczyciele i inni kluczowi interesariusze postrzegają pojawienie się i wdrażanie szybko rozwijających się technologii opartych na AI.

Kluczowym wnioskiem wynikającym z badań jest znaczenie rozwijania umiejętności korzystania ze sztucznej inteligencji przez nauczycieli i uczniów. W raporcie zwrócono również uwagę na obawy etyczne związane z wykorzystaniem i regulacją sztucznej inteligencji. Wśród nauczycieli obawy te są zrównoważone poczuciem podekscytowania i nadziei. Reasumując, nauczyciele i nauczycielki nie obawiają się, że w najbliższej przyszłości zostaną zastąpieni w swojej pracy przez narzędzia oparte na AI.

Oprócz zidentyfikowania potencjału sztucznej inteligencji do generowania nowych możliwości nauczania i uczenia się, zauważono również ryzyko pogłębienia istniejących nierówności w globalnej edukacji. Wykazano, że sztuczna inteligencja wykorzystuje przestarzałą teorię uczenia się. Istnieje również stronniczość w danych wykorzystywanych do szkolenia systemów AI.

Prezentacja raportu i szkolenie dla nauczycieli i nauczycielek

Prezentacja raportu odbędzie się 26 marca o 9:30 podczas wydarzenia organizowanego we współpracy z Instytutem Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zachęcamy do dołączenia online pod adresem https://www.facebook.com/events/1565714444262568/

Po prezentacji raportu, odbędzie się bezpłatne stacjonarne szkolenie dla nauczycieli i nauczycielek języka angielskiego dotyczące praktycznego użycia narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.

Author

  • British Council

    British Council jest organizacją reprezentującą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej. Budujemy połączenia, zrozumienie i zaufanie między osobami mieszkającymi w Wielkiej Brytanii i krajach na całym świecie. Działamy w dziedzinach sztuki, kultury, edukacji i nauczania języka angielskiego. Pracujemy z ludźmi w ponad 200 krajach i terytoriach, a stacjonarnie znajdujemy się w ponad 100 krajach. W latach 2021-2022 dotarliśmy do 650 milionów ludzi.