Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, która istotnie ułatwi dotychczasowym użytkownikom wieczystym nabywanie prawa własności tych nieruchomości.

Nowe zasady wykupu i prawo do żądania sprzedaży nieruchomości mają objąć użytkowników gruntów komercyjnych oraz przedsiębiorców.

Zaproponowany przez ustawodawcę termin 12 miesięcy jest jednak według ekspertów i przedstawicieli przedsiębiorców zbyt krótki na podjęcie decyzji o wykupie nieruchomości i zweryfikowanie, czy spełnia się odpowiednie warunki.

Weronika Duda i Malwina Jagiełło piszą o kolejnym etapie eliminacji użytkowania wieczystego z polskiego systemu prawnego ? https://www.kochanski.pl/przeksztalcenie-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci-na-wniosek/

Author