Brytyjska firma faktoringowa Bibby Financial Services umacnia swoją pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej. Lokalne oddziały BFS w Polsce, Czechach i Słowacji będą ściśle współpracować, aby jeszcze dynamiczniej rozwijać swoją działalność w tej części Europy. Ich celem jest podniesienie jakości obsługi sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz długoterminowo: rozszerzenie działalności o nowe rynki.

Kształtowanie przyszłości biznesu

Nowo powstały region na Europę Środkowo-Wschodnią ma wzmocnić pozycję Bibby Financial Services w Europie. Bliższa współpraca polskiego oddziału z oddziałami w Czechach i Słowacji ma zapoczątkować wymianę doświadczeń pomiędzy tymi podmiotami oraz przygotować się do wejścia na nowe, atrakcyjne biznesowo rynki regionu CEE. W celu wymiany najlepszych praktyk, zwiększenia zarządzania i wydajności w całym regionie, obszary kluczowe dla sprawnego rozwoju BFS są teraz zarządzane regionalnie. To krok w kierunku efektywnego działania i lepszej obsługi klientów w regionie. Wraz z utworzeniem w Bibby Financial Services regionu na Europę Środkowo-Wschodnią, poszerzone zostały kompetencje managerów odpowiadających za działania firmy w poszczególnych krajach. Tomasz Kukulski – obecnie już dyrektor generalny regionu CEE Bibby Financial Services w Polsce, wraz z początkiem 2024 roku pełni jednocześnie funkcję country lead w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

14 marca 2024 roku odbyło się pierwsze spotkanie dla wszystkich pracowników Bibby Financial Services z Polski, Czech i Słowacji, na którym funkcjonalni szefowie regionu na Europę Środkowo-Wschodnią przedstawili strategię działania w ramach nowo utworzonej struktury.

Rozwój poprzez partnerstwo

Utworzenie regionu CEE wspiera międzynarodową współpracę i integrację oddziałów Bibby Financial Services, aby osiągnąć strategiczne cele całej grupy, w tym zwiększyć możliwości finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz pozyskać klientów na nowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

Klienci w całym regionie, nie tylko w Polsce, zyskają na tych zmianach. Nasza grupa docelowa to sektor małych i średnich przedsiębiorstw, dla którego zapewnimy jeszcze wyższą jakość obsługi. Ostatnie inwestycje, które przeprowadziliśmy, mają na celu poprawę pozytywnych doświadczeń klientów. Dążymy do doskonałego zrozumienia potrzeb klientów i skupiamy się na sprawności i szybkości obsługi. Wyjątkowa obsługa klienta pozostaje naszym priorytetem – mówi Tomasz Kukulski, dyrektor generalny regionu CEE Bibby Financial Services w Polsce.

Otwierając nowe horyzonty

Firma faktoringowa przewiduje, że w najbliższych latach PKB w regionie CEE będzie rosło dwa razy szybciej niż w pozostałej części strefy euro. Stwarza to ogromne możliwości do zbudowania skalowalnej struktury przywództwa dla rozwoju. BFS wierzy, że dzięki zacieśnieniu współpracy swoich oddziałów w regionie, wykorzysta ten potencjał i przyspieszy wzrost firmy, między innymi poprzez prowadzenie strategicznych inwestycji w tej części Europy.

Rozglądając się za nowymi rynkami zbytu, bierzemy pod uwagę wszystkie kraje, w tym Rumunię i Bułgarię. Krajem, któremu przyglądamy się szczególne, jest Ukraina, o której myślimy bardzo poważnie w kontekście rozwoju naszych usług. Po zakończeniu wojny w Ukrainie spodziewamy się przyspieszenia gospodarczego w tym kraju, gdyż jest to duży, bardzo ciekawy rynek. Wierzymy, że Ukraina przyspieszy proces wchodzenia do Unii Europejskiej – mówi Tomasz Kukulski.

Droga do wspólnego sukcesu

Dyrektor generalny regionu CEE Bibby Financial Services w Polsce wskazuje, że harmonizacja systemów i procesów w obrębie regionu umożliwi firmie faktoringowej sprawną ekspansję i skalowalność. Zacieśnienie współpracy pomiędzy oddziałami firmy faktoringowej w Polsce, Czechach i Słowacji pozwoli bowiem na wymianę doświadczeń i wypracowanie jeszcze lepszych rozwiązań, które następnie będą adaptowane na rynkach, na które zamierza wejść BFS. Na umocnieniu w regionie skorzystają nie tylko klienci, ale też pracownicy – firma zakłada zarówno wymianę myśli i doświadczeń pomiędzy zespołami, jak i możliwość awansów w obrębie całego regionu.

Działając zgodnie ze strategią rozwoju Bibby Financial Services „Together we Grow”, umożliwiamy naszym pracownikom awanse w ramach międzynarodowych zespołów – podkreśla Tomasz Kukulski.

Author

  • Bibby Financial Services

    Bibby Financial Services jest spółką faktoringową, częścią Bibby Line Group – niezależnej brytyjskiej grupy firm. Bibby Financial Services od 40 lat dostarcza przedsiębiorcom różne narzędzia finansowe, wspierające stabilne funkcjonowanie i rozwój. W Polsce firma funkcjonuje od 2002 roku. Pracuje w trzech oddziałach w Warszawie, Poznaniu i Katowicach, które swoim zasięgiem obejmują cały kraj. Firma jest niezależna od banków. Należy do Polskiego Związku Faktorów oraz największego międzynarodowego zrzeszenia faktorów International Factors Group.