Santander Bank Polska wspiera naród Ukraiński w tym najtrudniejszym dla nich czasie. Dlatego od pierwszych dnia wojny wprowadził ułatwienia dla przybywających do Polski Ukraińców i osób, które chciałyby nieść pomoc.

Od 25 lutego  nie pobiera opłat za realizację przelewów do i z Ukrainy. Dotyczy to wszystkich typów przelewów w trybach zwykłym, pilnym, ekspresowym – w każdej walucie. Przelewy bez opłat do i z Ukrainy  dostępne są dla wszystkich klientów indywidulanych oraz biznesowych. Taka zmiana ułatwia przekazywanie wsparcia finansowego.

Bank wspiera również firmy zarejestrowane w Ukrainie oraz firmy, których właściciele mają obywatelstwo ukraińskie. Do końca maja Santander Bank Polska nie pobiera opłat za prowadzenie konta firmowego w PLN i w walutach oraz firmową kartę debetową.

Do końca maja obywatele Ukrainy mogą korzystać z kont osobistych w PLN i w walutach bez opłat za prowadzenie konta i bez miesięcznej opłaty za kartę debetową.

Bank uprościł też proces otwarcia kont dla obywateli Ukrainy – ograniczył wymagane dokumenty.

Santander Bank Polska zatroszczył się również o pracowników z Ukrainy, którym wypłaca doraźne wsparcie finansowe, umożliwia wypłatę wynagrodzenia za 3 miesiące z góry, daje możliwość skorzystania z dodatkowych, płatnych dni urlopu, a wszystkim swoim pracownikom zapewnia pomoc psychologiczną.

Ponadto, wspólnie z innymi bankami Grupy Santander w Europie, Santander Bank Polska przekazał ponad 4,5 miliona złotych dla organizacji humanitarnych – Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża oraz UNHCR – Agencji ONZ ds. Uchodźców. Ponieważ potrzeb jest coraz więcej, Santander Bank Polska uruchomił dodatkowo akcję charytatywną „Podwójna Moc Pomagania”, prowadzoną wspólnie z Fundacją Santander. Każda wpłata zrobiona na akcji zostanie podwojona, tzn. do każdej wpłaconej złotówki bank dołoży drugą.

Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie: www.santander.pl