Marka Flowcrete, wiodący ekspert od posadzek żywicznych, rozbudowuje swoją ofertę czystych mikrobiologicznie posadzek z grupy Flowfresh. Dzięki nowym produktom i technologiom inwestorzy m.in. z branży spożywczej, medycznej i farmaceutycznej zyskują większy wybór specjalistycznych rozwiązań posadzkowych, dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb, wymagań i obciążeń użytkowych.

  • Nowe, gładkie posadzki typu wylewanego Flowfresh SL i Flowfresh ESD SL, o grubościach rzędu 2–3 mm
  • Dodatkowe warianty posadzek przeciwpoślizgowych Flowfresh SR, o zróżnicowanej płynności – dla łatwiejszej aplikacji
  • Wybrane systemy Flowfresh dostępne w wariantach Quick, w których warstwa zasadnicza wiąże znacznie szybciej niż w standardowych posadzkach

Flowfresh to systemy posadzkowe na bazie żywicy poliuretanowej oraz specjalnie dobranych kruszyw i cementów. Zawierają antybakteryjny dodatek Polygiene®, wykorzystujący naturalne właściwości jonów srebra w zakresie hamowania rozwoju mikroorganizmów. Dodatek ten redukuje ilość bakterii, grzybów i pleśni na powierzchni posadzki nawet o 99,9%. Rozwiązania z grupy Flowfresh są bezspoinowe, nienasiąkliwe, trwałe i łatwe w czyszczeniu. Ponadto umożliwiają systemowe łączenie z cokołami na styku podłogi ze ścianą, wykonanymi z tego samego rodzaju materiałów, oraz szczelne połączenie z elementami odwodnienia, dzięki czemu wspomagają utrzymanie w pomieszczeniu najwyższego poziomu higieny.

Rozbudowana oferta antybakteryjnych posadzek Flowfresh obejmuje systemy o różnych grubościach, od 2 do ponad 9 mm, i związanej z nimi wytrzymałości na obciążenia mechaniczne oraz termiczne. Dodatkowo posadzki z tej grupy mają zróżnicowane powierzchnie (gładkie, przeciwpoślizgowe z piaskiem kwarcowym), różnią się sposobem aplikacji (od płynnych posadzek typu wylewanego do systemów o większej gęstości, typu szpachlowego) oraz różne czasy utwardzania.

Do oferty Flowcrete zostały wprowadzone nowe posadzki typu wylewanego, czyli Flowfresh SL (gładka lub z zasypem piaskiem kwarcowym) oraz Flowfresh ESD SL, w wersji antyelektrostatycznej (gładka). Są to systemy posadzkowe o grubościach rzędu 2–3 mm, przeznaczone do obiektów o średnim ruchu pieszym lub kołowym.

Portfolio przeciwpoślizgowych posadzek antybakteryjnych Flowfresh SR z piaskiem kwarcowym o chropowatej powierzchni, przeznaczonych do mokrych stref produkcyjnych, zostało poszerzone o dodatkowe warianty. Obecnie inwestorzy mają do wyboru szeroką gamę systemów posadzkowych o zróżnicowanych grubościach oraz sposobach aplikacji.

Wybrane systemy Flowfresh są dostępne w wersjach Quick, w przypadku których warstwa zasadnicza wiąże znacznie szybciej niż w standardowych. Można po nich chodzić już po 5 godzinach od aplikacji, co w praktyce oznacza możliwość wykonania dwóch warstw w ciągu jednego dnia roboczego. Zastosowanie szybkowiążących wariantów posadzek Flowfresh znacznie skraca czas i koszt wykonawstwa. W przypadku napraw i wymiany posadzek w istniejących zakładach pozwala ograniczyć straty wynikające z przestojów w produkcji.

Posadzki Flowfresh posiadają certyfikat organizacji HACCP International, stanowiący potwierdzenie, że odpowiadają one światowym standardom jakości i bezpieczeństwa przy produkcji żywności. Ich właściwości zostały zbadane zgodnie ze standardem ISO 22196, dotyczącym mierzenia aktywności antybakteryjnej powierzchni nieporowatych.

Ponadto systemy posadzkowe z grupy Flowfresh otrzymały certyfikat Indoor Air Comfort ® Gold, co oznacza, że spełniają one najbardziej rygorystyczne kryteria dotyczące emisji lotnych związków organicznych oraz, że są wytwarzane w sposób, który gwarantuje najwyższą jakość oraz troskę o środowisko naturalne.

Rozbudowane portfolio antybakteryjnych, czystych mikrobiologicznie posadzek z grupy Flowfresh marki Flowcrete odpowiada wszystkim najczęściej spotykanym specjalistycznym wymaganiom projektowym. Wprowadzenie nowych produktów i modyfikacja istniejących technologii wynikają z długofalowej strategii CPG Europe, która zakłada dostarczanie pewnych, zaufanych i spójnych ze sobą rozwiązań dla budownictwa oraz kompleksowe wsparcie inwestycji.