Międzynarodowa kancelaria prawna White & Case doradzała na rzecz banków, działających w roli Menedżerów Oferty, w związku z ofertą w trybie subskrypcji prywatnej spółki CCC S.A., poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii M oraz akcji zwykłych imiennych serii L, w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu (ang. accelerated book-building). W wyniku transakcji CCC S.A. pozyskała ponad 505 mln złotych.

Oferta obejmowała sprzedaż 5,88 mln akcji serii L oraz 8,12 mln serii M, po ustalonej cenie na poziomie 36,11 złotych za jedną akcję. Zarówno polscy jak i zagraniczni inwestorzy zadeklarowali swój popyt na akcje, znacznie przekraczając emisję obejmującą 14 mln nowych akcji.

Spółka planuje przeznaczyć środki pozyskane z emisji akcji na kapitał obrotowy i finansowanie bieżącej działalności operacyjnej oraz na optymalizację struktury finansowania w kontekście wysokich stóp procentowych i dążenia spółki do obniżenia zadłużenia.

W skład Menedżerów Oferty weszły banki: PKO BP S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie oraz mBank S.A. (działający jako Agenci Współoferujący), Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, Pekao Investment Banking S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A. – Departament Maklerski Banku Handlowego oraz Citigroup Global Markets Europe AG (działający razem z Agentami Współoferującymi jako Globalni Koordynatorzy) oraz Bank Pekao S.A. – Biuro Maklerskie Pekao, Trigon Dom Maklerski S.A. oraz BNP PARIBAS.

Grupa CCC jest jedną z największych europejskich spółek w segmencie obuwia. Grupa posiada ok. 90 platform e-commerce i 950 sklepów w 28 krajach pod markami CCC, eobuwie.pl, Modivo i DeeZee. Od maja 2021 r. Spółka poprzez sieć sklepów HalfPrice rozwija sprzedaż również w segmencie off-price. CCC S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2004 roku.

W skład zespołu doradzającego przy transakcji weszli partnerzy Marcin Studniarek i Rafał Kamiński, partner lokalny Monika Dużyńska oraz associate Damian Lubocki.

Author