Zdecydowana większość Polaków dokonała już rozliczenia PIT za 2022 rok. W kwietniu rozliczyć zamierza się zaledwie 18% podatników. W tym roku 88% Polaków rozliczy się przez internet – co stanowi wzrost o 5 punktów procentowych w stosunku do ubiegłego roku. Najpopularniejszą metodą składania zeznań podatkowych drogą internetową jest usługa Twój e-PIT, z której korzysta 56% Polaków – wynika z badania KPMG w Polsce. 4 na 10 podatników nie wie, że Polski Ład wprowadził nowe przepisy wpływające na rozliczenie podatku za 2022 rok.

Polacy nie zostawiają rozliczenia PIT na ostatnią chwilę. Z badania KPMG w Polsce wynika, że 37% podatników mających obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym złożyło zeznanie podatkowe PIT już w lutym, z kolei w marcu rozliczyło się 43% podatników. 46% podatników w zeznaniu PIT za 2022 rok skorzysta z ulg podatkowych, z których największą popularnością cieszy się niezmiennie ulga na dziecko (50% wskazań). Blisko co czwarty podatnik rozliczy w zeznaniu ulgę z tytułu darowizn.

Rozliczenie przez internet preferowaną metodą składania zeznania przez Polaków

Każdego roku coraz więcej Polaków składa PIT przez internet. W tym roku z takiej metody złożenia zeznania skorzysta 88% podatników – co oznacza wzrost o 5 punktów procentowych w stosunku do poprzedniej edycji badania. 56% Polaków składając PIT przez internet skorzysta z systemu Twój e-PIT – wzrost o 6 punktów procentowych r/r. Korzystając z usługi Twój e-PIT 47% podatników zaakceptowało przygotowane wstępnie przez Krajową Administrację Skarbową zeznanie podatkowe bez dokonywania w nim żadnych zmian. 38% Polaków zmieniło część danych w zeznaniu, natomiast 11% odrzuciło wstępnie przygotowane przez KAS zeznanie roczne PIT i wypełniło je samodzielnie (spadek o 5 punktów procentowych w stosunku do poprzedniej edycji badania). Z kolei 4% respondentów przyznało, że nie zrobi nic – zatem zeznanie PIT zostanie uznane za zaakceptowane i złożone z dniem 2 maja br., kiedy mija termin rozliczenia podatkowego za 2022 rok. Praktycznie wszyscy Polacy (95% wskazań), którzy korzystają z systemu Twój e-PIT, oceniają go jako przyjazny i przejrzysty. Jednocześnie 86% nie napotykało żadnych problemów z jego działaniem. Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek problemy, najczęściej dotyczą uwierzytelnienia podczas logowania do systemu – na co wskazuje 4 na 10 podatników, deklarujących problemy z działaniem systemu Twój e-PIT.

Szybszy zwrot nadpłaty podatku, jak również efektywność, przejrzystość i przyjazność systemu Twój e-PIT to tylko przykładowe korzyści, które sprawiają, że popularność rozliczenia PIT przez internet rośnie nieprzerwanie od kilku lat. Jest to o tyle istotne, że przy tylu skomplikowanych zmianach wprowadzonych w 2022 roku wsparcie informatyczne przy rocznych rozliczeniach podatkowych jest szczególnie potrzebne – mówi Andrzej Marczak, Partner i Szef Zespołu ds. PIT w KPMG w Polsce.

Połowa podatników wypełnia zeznanie roczne samodzielnie

56% Polaków wypełniło zeznanie PIT za 2022 rok samodzielnie, co oznacza wzrost o 6 punktów procentowych względem poprzedniej edycji badania. W stosunku do ubiegłego roku zmalał odsetek Polaków, którzy zlecają w całości wypełnienie zeznania rocznego PIT komuś innemu (33% wskazań). 11% Polaków przyznało, że zeznanie roczne PIT przygotuje samodzielnie korzystając tylko z częściowej pomocy innych.

Z prośbą o wsparcie w wypełnieniu rocznego zeznania Polacy najczęściej udają się do: księgowego (39%), rodziny (34%) lub znajomych (19%).

Sporządzenie zeznania jest bardzo łatwym zadaniem dla 33% podatników, a raczej łatwym dla kolejnych 36%. Wypełnienie zeznania rocznego PIT nie jest jednocześnie czasochłonnym obowiązkiem. 6 na 10 podatników rozliczających się z urzędem skarbowym samodzielnie lub z częściową pomocą innych deklaruje, że rozliczenie PIT nie zajmuje im więcej niż 30 minut.

78% Polaków podzieli się 1,5% podatku

O 4 punkty procentowe w stosunku do poprzedniej edycji badania zmalał odsetek Polaków, którzy deklarują, że zamierzają przekazać 1,5% swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Statystycznie najczęściej (67% wskazań) podatku nie przekazują najmłodsi Polacy, w wieku do 26 lat. W dużej mierze dzieje się tak, ponieważ ta grupa podatników korzysta z tzw. ulgi dla młodych (brak opodatkowania przychodu do kwoty 85 528 zł).

Wybierając organizację pożytku publicznego, blisko połowa Polaków polega na sugestiach lub prośbach znajomych albo rodziny, a 38% przyznaje, że pomaga organizacjom, które zna. 10% Polaków dokonuje wyboru organizacji pożytku publicznego w sposób losowy, a kolejne 4% na podstawie informacji z mediów.

Dodatkowo już blisko 8 na 10 Polaków deklaruje, że przekazuje w ciągu roku inne darowizny na rzecz OPP oraz instytucji i osób potrzebujących.

Polski Ład w rozliczeniach za 2022 rok

W ramach Polskiego Ładu wprowadzono szereg nowych przepisów, w tym dot. nowej skali podatkowej lub nowych ulg podatkowych, które mają wpływ na rozliczenie PIT za 2022 rok. Z badania KPMG w Polsce wynika, że 41% Polaków nie ma świadomości, że przepisy wprowadzone w ramach Polskiego Ładu wpływają na rozliczenie podatku za ubiegły rok. Jednocześnie 1 na 3 podatników przyznał, że nie wiedział o możliwości uwzględnienia przez naczelnika urzędu skarbowego tzw. podatku hipotetycznego przy obliczaniu rocznego podatku, jeżeli przychody za 2022 rok mieściły się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

Regulacje wprowadzone w trakcie ubiegłego roku w zakresie Polskiego Ładu sprawiły, że w 2022 roku podatnicy zetknęli się tak naprawdę z trzema systemami podatkowymi. Co istotne, duża część zmian odnosi się stricte do rocznych rozliczeń z fiskusem. Nie dziwi więc fakt, że jak pokazują wyniki raportu KPMG, ponad 40% badanych nie ma świadomości, że przepisy wprowadzone w ramach Polskiego Ładu wpływają na ich rozliczenia podatkowe – mówi Grzegorz Grochowina, Deputy Director i Szef Zespołu Zarządzania Wiedzą w Dziale Doradztwa Podatkowego w KPMG w Polsce.

Raport 

Author

  • KPMG

    KPMG w Polsce od ponad 30 lat świadczy kompleksowe usługi doradczo-audytorskie, wspierając przedsiębiorstwa i instytucje ze wszystkich sektorów gospodarki. Poprawa wyników biznesowych, tworzenie nowych szans poprzez umiejętne zarządzanie ryzykiem i obszarem compliance, a także tworzenie strategii i zwiększanie wartości stanowią podstawę naszych działań dla wiodących organizacji na rynku. Bazujemy na zaawansowanych technologiach i pomagamy firmom na każdym etapie ich cyfrowej transformacji. Rozwiązując najbardziej złożone problemy biznesowe napędzamy pozytywne, zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju zmiany – u naszych Klientów, pracowników, jak i w całym społeczeństwie.KPMG w Polsce w 7 biurach zatrudnia ponad 2100 wykwalifikowanych specjalistów, których wiedza i interdyscyplinarne doświadczenie stanowią realną wartość dla naszych Klientów.