Ze sporządzonego przez Workthere najnowszego raportu Flexmark wynika, że 87% operatorów elastycznych powierzchni biurowych w Wielkiej Brytanii wskazuje na rentowność prowadzonej działalności, a 63% z nich może pochwalić się marżami wynoszącymi ponad 15%, czyli o 50% wyższymi niż w 2021 r. Opublikowany raport prezentuje wyniki ankiety przeprowadzonej wśród operatorów elastycznych biur na świecie oraz pokazuje, że odsetek podmiotów odnotowujących zyski w tej branży wzrósł z 82% do 89% w ujęciu rocznym.

Tegoroczna edycja raportu Flexmark poświęcona jest omówieniu sytuacji na rynku elastycznych biur przed pandemią, w trakcie jej trwania i po jej zakończeniu. Z przedstawionych danych wynika, że wskaźniki obłożenia w skali globalnej wzrosły zarówno dla pomieszczeń gabinetowych, jak i współdzielonych przestrzeni biurowych – obecnie wynoszą one odpowiednio 81% i 69%, czyli są zbliżone do poziomów notowanych przed wybuchem pandemii.

W Polsce podobnie jak w Wielkiej Brytanii widzimy duży wzrost zainteresowania przestrzeniami biurowymi typu flex. Wskaźniki obłożenia oscylują pomiędzy 80-90%, a chętnych na taką formułę najmu nadal przybywa. W 2022 r. odnotowaliśmy rekordową liczbę takich transakcji, wśród których znaczną część stanowią umowy z dużymi firmami z sektora IT (Software), które decydują się na wynajem takich przestrzeni dla ok. 50-90 stanowisk pracy. Formuła krótkoterminowego najmu daje im niezbędną elastyczność na trudnym rynku, gdzie możliwość reagowania na redukcję lub wzrost zatrudnienia daje znaczącą przewagę konkurencyjną” –  komentuje Jarosław Pilch, dyrektor działu powierzchni biurowych, reprezentacja najemcy w Savills, który stoi również na czele Workthere w Polsce.

Jak pokazuje raport Flexmark, zmianie uległa struktura popytu, co świadczy o większej różnorodności najemców elastycznych biur. Korporacje (zatrudniające ponad 101 osób) oraz duże scaleupy (21-100 pracowników) odpowiadają za 42% popytu w skali globalnej w porównaniu z 37% w 2021 r. W Wielkiej Brytanii odsetek przedsiębiorstw wynajmujących elastyczne powierzchnie biurowe wzrósł z 7% w 2021 r. do 24%. Z kolei udział małych startupów (2-10 pracowników) sięgnął 27%, natomiast większych startupów (11-20 osób) i scaleupów wyniósł po 22%. Dane te pokazują, że skład najemców jest obecnie bardziej zbilansowany, co świadczy o większej odporności na rynku.

Za wzrost rentowności niewątpliwie odpowiada ożywienie popytu na elastyczne biura na całym świecie. Z tego powodu wskaźniki obłożenia powróciły do poziomów sprzed pandemii, a koszty wynajęcia stanowiska pracy wzrosły o 7% w porównaniu ze spadkiem o 6% w ubiegłym roku. Oba te czynniki, w połączeniu ze stosunkowo ograniczoną skalą ekspansji operatorów powierzchni biurowych typu flex, przyczyniły się do wzrostu odsetka elastycznych biur generujących zysk na poziomie operacyjnym*” – komentuje Cal Lee, dyrektor platformy Workthere na świecie.

W I półroczu 2022 r. popyt operatorów na nowe lokalizacje przestrzeni flex w Polsce przekroczył całkowity wynik z 2021 r. Można przypuszczać, że do końca tego roku potencjał będzie dwukrotnie wyższy niż w roku ubiegłym, co pokazuje skalę i prognozy dla tego sektora rynku w niedalekiej przyszłości. Nie zmienia to jednak faktu, że podpisane umowy będą mieć realne odzwierciedlenie w podaży dopiero w 2023 r. Wzrost kursu euro oraz galopująca inflacja przełożą się  na wzrost czynszów flex w tym roku. Operatorzy powierzchni elastycznych szukają ostatnio budynków położonych w ścisłym centrum dużych miast o wysokim standardzie. Niestety dostępność takich obiektów pod kolejne lokalizacje flex jest sporym wyzwaniem na tę chwilę z uwagi na bardzo niski poziom pustostanów w centralnych lokalizacjach – luka podażowa. Spodziewamy się, że sytuacja ta ulegnie poprawie w 2024 r.” –  dodaje Jarosław Pilch.

71% respondentów badania przeprowadzonego przez Workthere na potrzeby raportu Flexmark stwierdziło, że – pomimo wzrostu wskaźnika obłożenia biur – ich powierzchnie biurowe nie są wykorzystywane w maksymalnym stopniu z powodu wprowadzenia hybrydowego modelu pracy. 78% operatorów elastycznych powierzchni biurowych na świecie i 94% w Wielkiej Brytanii deklaruje, że ich klienci korzystają z wynajmowanych biur trzy lub cztery razy w tygodniu.

Wielka Brytania była jednym z pierwszych krajów, które zniosły ograniczenia i zdecydowały o powrocie do normalności, dlatego w naszym kraju mamy wyższy odsetek klientów ponownie korzystających z elastycznych biur przez większą część tygodnia. Może to także tłumaczyć wyższy wskaźnik obłożenia powierzchni biurowej, który wynosi średnio 78%. Jednak wzrasta znaczenie pomieszczeń wykorzystywanych do spotkań i współpracy, co świadczy o rosnącej popularności elastycznej formuły pracy, która przekłada się na poprawę dobrostanu i wydajności pracowników” – dodaje Jack Williamson, dyrektor Workthere w Wielkiej Brytanii.

Workthere Flexmark 3.0 – raport

*stosunek przychodów pomniejszonych o koszty działalności operacyjnej do przychodów.

Author