Firma prawnicza Kochański & Partners włącza się przebojem w odbudowę zniszczonej infrastruktury i rynku na Ukrainie. Jak wszyscy Polacy, współczując Ukraińcom, prawnicy Kancelarii pomagali organizując pomoc doraźną i systemową od wybuchu wojny. Jednak z czasem, także, jako doradcy  obsługujący globalny biznes w Polsce i na świecie, postanowili oni zorganizować się formalnie i rozpocząć działania w celu wspierania Ukraińskich przedsiębiorców i przedsiębiorstw, doradzając w projektach mających na celu relokację biznesu i finansowanie przedsięwzięć.

Tę nową dla Kochański & Partners, strategiczną działalność umożliwi powołana właśnie Praktyka Ukraińska (Ukrainian Desk) oraz jej organizacja pod kierownictwem pierwszego ukraińskiego Partnera Kancelarii, adwokata, dr. hab. nauk prawnych Markiyan’a Malskyy.

Markiyan Malskyy jest znanym ekspertem z zakresu międzynarodowego arbitrażu handlowego i inwestycyjnego. Przed przystąpieniem do Kochański & Partners, przez ponad 15 lat kierował praktyką rozwiązywania sporów międzynarodowych w jednej z największych ukraińskich kancelarii – Arzinger, kierując jej biurem w Ukrainie Zachodniej, we Lwowie.

Posiada bogate doświadczenie w kierowaniu procesami prowadzonymi w celu rozwiązywaniu sporów korporacyjnych, kontraktowych, wynikających ze sprzedaży i usług, z rozwoju i finansowania rozwoju nieruchomości i z obrotu nieruchomościami, w sektorze budownictwa, a także prowadził projekty w praktyce fuzji i przejęć. Uczestniczył w rozstrzyganiu ponad 300 sporów, w tym na podstawie przepisów ICSID, ICC, SCC, UNCITRAL, LCIA, VIAC, FAI, VCCA oraz ICAC (Kijów).

Markiyan Malskyy jest także zaangażowany społecznie. W roku 2019, między innymi, Prezydent Ukrainy powołał Go do pełnienia funkcji gubernatora obwodu lwowskiego. Markiyan jest obecnie Konsulem Honorowym Austrii we Lwowie. Jest autorem 4 książek, ponad 350 prac naukowych, artykułów i komentarzy. Regularnie powoływany na arbitra i rekomendowany w kilkunastu międzynarodowych rankingach a także, przede wszystkim, przez wiodące instytucje arbitrażowe.

„Po przerażającej, rosyjskiej agresji Rosji w Ukrainie, natychmiast włączyliśmy się w pomoc dla Ukraińców przybywających do Polski, doradzając im m.in. w kwestiach prawnych, formalnych i organizacyjnych. Jak inni w wielkiej grupie Polaków, my także podjęliśmy szeroko zakrojone działania charytatywne, a w tym reprezentacje i pomoc pro bono. Aktywnie wspieramy naszych ukraińskich klientów i ich firmy dotknięte skutkami wojny. W tym dramatycznym czasie, wspieramy ukraiński biznes, działając z nadzieją na szybką odbudowę Ukrainy już teraz, i po zakończeniu wojny. Profesjonalne doświadczenia Markiyan’a, jego wszechstronność merytoryczna, sieć kontaktów na świecie, jego zawodowa i społeczna aktywność na Ukrainie, jego cechy osobiste, w tym jego niezwykła inteligencja, zawsze dobry humor, odwaga i determinacja, dążenie do osiągania założonych sobie celów sprawiają, że jest dla nas wzorem i stanowi fundament dla naszych założeń i naszej ukraińskiej misji” – podkreśla Piotr Kochański, Partner Zarządzający.

„Cieszę się bardzo, że dołączyłem do Kochanski & Partners, jednej z najlepszych polskich firm prawniczych, gdzie mogę połączyć moje marzenia o Wolnej Ukrainie z ambicjami i planami zawodowymi. Mam nadzieję, że będę mógł szeroko i skutecznie przyczynić się do odbudowy i dalszego rozwoju mojej ukochanej Ukrainy.

Ukraińska Praktyka (Ukrainian Desk) w Kochanski & Partners działa już dynamicznie i efektywnie, i wierzę, że wraz z Piotrem Kochańskim i wszystkimi Partnerami w nowej mojej firmie prawniczej, w moim nowym prawniczym domu, osiągniemy założone cele stosunkowo szybko i z pożytkiem dla mojego kraju.

Ze wszystkimi, którzy demonstrują otwartą wolę by uczestniczyć w pracach na rzecz Ukrainy i ukraińskiego biznesu, pracując z Wszystkimi, Którzy Chcą Zmienić Świat na Lepszy, zgodnie z najnowszym hasłem przewodnim Kochanski & Partners, będziemy działać koncentrując się na projektach infrastrukturalnych, polegających na odbudowie zniszczonych wojną miast i osiedli, i ośrodków przemysłu i handlu na Ukrainie, wspierając przedsiębiorstwa europejskie i amerykańskie, które będą wkrótce brać udział w przetargach na zamówienia publiczne na Ukrainie, oraz będziemy pomagać w możliwej relokacji ukraińskich przedsiębiorstw zagranicą i pomagać zdobywać kapitały niezbędne dla przemysłowego i technologicznego rozwoju Ukrainy.

Wiemy, że przyszłość Ukrainy zależy głównie od jej efektywnej i sprawnej odbudowy – to będzie jedno z głównych wyzwań dla całego demokratycznego świata na następne dziesięciolecia. Będziemy tam, wraz z innymi ważnymi uczestnikami tych wyzwań” – podkreśla Markiyan Malskyy.

Markiyan Malskyy pokieruje Zespołem Ukraińskich Prawników i Doradców, który wspiera klientów w:

 • Finansowaniu przedsięwzięć i przedsiębiorstw
 • Kontraktach handlowych
 • Fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw
 • Sprawach pracowniczych i imigracyjnych
 • Obowiązkach podatkowych oraz zwolnieniach, ulgach i preferencjach podatkowych
 • Sprawach administracyjno-prawnych, w tym wymogach i koncesjach
 • Sprawach korporacyjnych
 • Własności intelektualnej i rejestracji znaków towarowych
 • Postępowaniach sądowych i arbitrażowych
 • Projektach infrastrukturalnych
 • Zamówieniach publicznych

Author