Kancelaria Bird & Bird doradzała PKN Orlen S.A. przy utworzeniu spółki joint venture z Synthos Green Energy S.A., której głównym celem jest przygotowanie i komercjalizacja technologii małych i średnich reaktorów jądrowych, w szczególności reaktorów BWRX-300 firmy GE Hitachi Nuclear Energy, w Polsce.

Przedsięwzięcie ułatwi Grupie ORLEN osiągniecie neutralności emisyjnej do 2050 r., a jednocześnie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego i stymulacji wzrostu gospodarczego w kraju dzięki oparciu o lokalne łańcuchy dostaw. Nasze wsparcie obejmowało przygotowanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej, w tym umowy wspólników, oraz przygotowanie zgłoszenia koncentracji i reprezentowanie PKN Orlen S.A. w postępowaniu przed Prezesem UOKiK.

Projektem zarządzał Rafał Dziedzic, Partner kierujący praktyką doradztwa korporacyjnego oraz fuzji i przejęć w Bird & Bird. Wspierali go Artur Stosio, Counsel i Mariya Borsuk, Associate.

Za przygotowanie zgłoszenia koncentracji i reprezentowanie PKN Orlen w postępowaniu przed Prezesem UOKiK odpowiedzialny był Marcin Alberski, Senior Associate i Stanisław Szymanek, Associate z zespołu prawa ochrony konkurencji warszawskiego biura Bird & Bird.

Cieszymy się, że mogliśmy doradzać PKN Orlen przy tak ważnym projekcie, którego realizacja realnie zwiększy bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski oraz całego regionu. Była to już kolejna w ostatnich latach duża transakcja, którą przeprowadziliśmy z Grupą ORLEN. – powiedział Rafał Dziedzic.