Międzynarodowa kancelaria Clifford Chance doradzała bankom (Santander Bank Polska S.A. i Bank Polska Kasa Opieki S.A.) w związku z finansowaniem udzielonym spółce Polenergia S.A. w formie kredytu odnawialnego do kwoty 300 mln PLN. Kredyt zostanie przeznaczony na cele zgodne ze Strategią Grupy Polenergia na lata 2020-2024.

W skład zespołu Clifford Chance doradzającego w związku z transakcją weszli Andrzej Stosio (Partner) oraz Michał Jadwisiak (Counsel).

Author