Dentons doradzał NU-MED Grupie S.A. i jej spółkom, kontrolowanym przez fundusz Enterprise Investors, przy finansowaniu w wysokości 193,5 milionów złotych, którego udzielił mBank. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na refinansowanie istniejącego zadłużenia oraz na dalszy rozwój należącej do Grupy sieci wyspecjalizowanych ośrodków medycznych prowadzących diagnostykę i leczenie pacjentów chorych onkologicznie.

Dentons zapewnił kompleksowe wsparcie przy negocjowaniu i zawarciu dokumentacji finansowej sporządzonej pod prawem polskim i luksemburskim.

Transgraniczny projekt prowadził counsel Paweł Długoborski, a nadzorował partner Bartosz Nojek przy wsparciu Mateusza Ciechomskiego (associate) i Darii Dąbrowskiej (associate) z Zespołu Bankowości i Finansów w warszawskim biurze Dentons. W transakcję zaangażowany był także zespół z biura w Luksemburgu w składzie Stephane Hadet (partner), Christophe Renaudin (counsel), Yifan Zhang (senior associate) oraz Arnida Alija (associate).

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma działa od 1990 r. i w tym czasie utworzyła dziesięć funduszy, które zainwestowały lub zobowiązały się zainwestować łącznie 2,2 miliarda euro. Enterprise Investors ma długoletnie doświadczenie w inwestowaniu w firmy z szeroko pojętego sektora medycznego.

Author

  • Dentons

    Dentons został stworzony, aby się wyróżniać. Jako największa firma prawnicza na świecie, zatrudniająca 20 000 profesjonalistek i profesjonalistów w ponad 200 lokalizacjach i ponad 80 krajach, pomagamy rozwijać, chronić, prowadzić i finansować działalność naszych klientów. Dzięki naszej policentryczności i podejściu nastawionemu na realizację celów, a także zaangażowaniu w integrację, różnorodność, sprawiedliwość oraz ESG (środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny), Dentons zmienia status quo i koncentruje się na tym, co dla naszych klientów najważniejsze. www.dentons.com