Kancelaria Dentons doradzała Polenergii przy zawarciu warunkowej umowy nabycia kontrolnego pakietu udziałów w spółce Naxxar Wind Farm Four („Spółka”). NWF 4 posiada pakiet udziałów w spółkach celowych, które rozwijają nad Morzem Czarnym jedną z największych farm wiatrowych w tej części Europy. Projekt o łącznej mocy do 685,6 MW powstaje w rumuńskim okręgu Tulcza.

Wraz z zawarciem umowy, Polenergia udzieliła pożyczki umożliwiającej Spółce objęcie nowych udziałów w spółkach celowych rozwijających projekt. Porozumienie przewiduje ponadto udzielenie dalszego finansowania, a także prawo nabycia przez Polenergię pozostałych udziałów w Spółce. Finalizacja transakcji jest uzależniona od uzyskania przez Polenergię zgody na bezpośrednią inwestycję zagraniczną.

Zgodnie z zawartą ramową umową wspólników, po osiągnieciu przez projekt określonego kamienia milowego, Spółka będzie miała prawo wykupić pozostałe udziały w spółkach celowych i tym samym stać się ich jedynym wspólnikiem.

Polenergia to największa polska prywatna grupa energetyczna, która składa się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł oraz dystrybucji, obrotu i sprzedaży energii elektrycznej dla klientów detalicznych i biznesowych.

Pracami kancelarii kierowali Christian Schnell, partner stojący na czele Zespołu Energetyki w Europie, oraz Paweł Grabowski, partner w Zespole Fuzji i Przejęć. Przy transakcji doradzali także Bartosz Juszczak oraz Joanna Świostek – senior associates w warszawskim biurze Dentons.

W zakresie prawa rumuńskiego klienta wspierali prawnicy z biura Dentons w Bukareszcie – partnerzy Claudiu Munteanu-Jipescu, Raul Mihu, Bogdan Papandopol, i Liviu Togan, counsel Elena Vlasceanu, senior associates Andreea Predescu, Angelica Pintilie oraz associates Alexandra Sofineti, Alin Dimache.

Author

  • Dentons

    Dentons został stworzony, aby się wyróżniać. Jako największa firma prawnicza na świecie, zatrudniająca 20 000 profesjonalistek i profesjonalistów w ponad 200 lokalizacjach i ponad 80 krajach, pomagamy rozwijać, chronić, prowadzić i finansować działalność naszych klientów. Dzięki naszej policentryczności i podejściu nastawionemu na realizację celów, a także zaangażowaniu w integrację, różnorodność, sprawiedliwość oraz ESG (środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny), Dentons zmienia status quo i koncentruje się na tym, co dla naszych klientów najważniejsze. www.dentons.com