Ankieta jest anonimowa. Państwa odpowiedzi będą traktowane poufnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Z opublikowanych wyników ankiety nie można wyciągnąć wniosków na temat uczestniczących w niej firm.

Ogólne warunki przetwarzania, użytkowania i przechowywania danych zgodne z polityką prywatności AHK Polska https://ahk.pl/pl/politykaprywatnosci

Prosimy o wypełnienie ankiety do 10 marca 2023

Do ankiety

Ankieta koniunkturalna 2023 jest prowadzona w ścisłej współpracy z izbami bilateralnymi w Polsce, zrzeszonymi w International Group of Chambers of Commerce:

 

Author