Międzynarodowa kancelaria prawna Clifford Chance ogłosiła dziś 37 awansów partnerskich, w tym 2 w swoim warszawskim biurze. Do grona partnerów z dniem 1 maja 2022 roku dołączą Adelina Prokop i Paweł Puacz.


Adelina Prokop jest adwokatem w Departamencie Postępowań Spornych i Arbitrażu w Warszawie. Specjalizuje się w arbitrażu inwestycyjnym – doradza inwestorom zagranicznym w zakresie środków zaradczych dostępnych na mocy prawa międzynarodowego – oraz arbitrażu handlowym. Reprezentuje klientów w sporach w sektorze finansowym i sektorze energii odnawialnej, działa na rzecz inwestorów finansowych, w postępowaniach dotyczących firm doradczych oraz sporach wynikających z fuzji i przejęć. Dołączyła do zespołu Clifford Chance w 2010 r.

Paweł Puacz jest radcą prawnym w warszawskiej Praktyce Korporacyjnej, kieruje Zespołem ds. Energetyki i Zasobów Naturalnych. Specjalizuje się w regulacjach sektora energetycznego, infrastruktury i prawie ochrony środowiska. Praktyka Pawła koncentruje się na doradztwie prawnym w zakresie energetyki odnawialnej, transformacji energetycznej i problematyce dotyczącej zmian klimatu. Obejmuje to fuzje i przejęcia w sektorze energetycznym, negocjowanie kontraktów, doradztwo regulacyjne i due diligence projektów energetycznych i środowiskowych. Paweł dołączył do zespołu kancelarii w 2007 roku.

Agnieszka Janicka, partner zarządzająca warszawskiego biura Clifford Chance: “Nominacje partnerskie Adeliny i Pawła to ich ogromny sukces, zasłużona nagroda za konsekwencję w działaniu – tworzenie wyspecjalizowanych zespołów, budowanie relacji z klientami i reputacji na rynku. Nasi nowi partnerzy łączą głęboką wiedzę na temat lokalnych regulacji z praktyczną znajomością sposobu działania naszych globalnych klientów. Jestem przekonana, że ich zaangażowanie, wiedza i doświadczenie przyczynią się do dalszego rozwoju naszej kancelarii i jej zespołów.”

Author