Międzynarodowa kancelaria prawna Clifford Chance ogłosiła cztery awanse na stanowisko counsel w Warszawie.


Agnieszka Janicka, Partner Zarządzająca warszawskiego biura Clifford Chance:

“Gratulacje dla naszych utalentowanych kolegów. Awans na stanowisko counsel to ogromne osiągnięcie i istotny etap rozwoju zawodowego. Z przyjemnością będę kontynuować współpracę z nimi i obserwować, jak rozwija się ich kariera”.

Nowi counsele to:

Kacper Bardan, radca prawny oraz solicitor (Anglia i Walia) z bogatym doświadczeniem w złożonych transakcjach finansowania konsorcjalnego i lewarowanego. Doradza podmiotom udzielającym finansowania, kredytobiorcom i funduszom private equity. Koncentruje się na transakcjach finansowania lewarowanego fuzji i przejęć oraz dłużnego finansowania private debt. Kacper doradza również w zakresie złożonych porozumień pomiędzy wierzycielami, transakcji typu project finance, finansowań transgranicznych, margin lending oraz restrukturyzacji i instrumentów pochodnych.

Maciej Bocheński, adwokat doradzający w związku z transakcjami finansowania. Maciej koncentruje się na finansowaniu nieruchomości. Jego doświadczenie obejmuje różnorodne transakcje finansowania, w tym finansowania typu project finance, finansowania korporacyjne i transgraniczne. Do grona jego klientów należą wiodący kredytodawcy i inwestorzy instytucjonalni przede wszystkim z branży nieruchomościowej.

Michał Jadwisiak, adwokat specjalizujący się w finansowaniu i refinansowaniu przedsięwzięć o różnym charakterze ze szczególnym uwzględnieniem finansowania projektowego w sektorze odnawialnych źródeł energii. Michał posiada również szerokie doświadczenie jako doradca w transakcjach restrukturyzacji finansowych, w tym transgranicznych. Doradzał klientom przy licznych programach emisji obligacji i listów zastawnych (w tym emisji na rynkach zagranicznych).

Karol Kulhawik, adwokat specjalizujący się w doradztwie korporacyjnym i obsłudze prawnej transakcji M&A, w szczególności z udziałem funduszy private equity w sektorze technologicznym, FMCG, infrastruktury i opieki zdrowotnej. Doradzał w wielu transakcjach zarówno po stronie kupujących, jak i sprzedających, funduszom private equity, inwestorom strategicznym i założycielom. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie wdrażania struktur nadzoru właścicielskiego w spółkach z wielu różnych sektorów.

Author